0,7 kWh za każdą kilowatogodzinę wprowadzoną do sieci

Nowe ministerstwo energii ma propozycję dla Prosumentów. Dotychczas za każdy wprowadzony do sieci kilowat nadwyżki energii z Fotowoltaiki gospodarstwo otrzymywało 17 groszy zapłaty. Nowa propozycja jest bliska ideałowi jakim byłoby pełne bilansowanie nadwyżek z PV jeden do jednego. Czy zatem jest dobrze?? TAK! – nie jest idealnie ale jest dobrze, dzisiaj za każdą pobraną w taryfie G11 kilowatogodzinę mieszaniec obszaru Bielsko-Biała płaci średnio 0,63 grosze brutto (taryfa Tauron energia + dystrybucja). Przy założeniu, że gospodarstwo domowe zużywa rocznie 3000 kWh Twoje roczne rachunki za czysty prąd bez opłat stałych wyniosą 1890 PLN + opłaty stałe (+97,15 PLN brutto, abonament 6 miesięczny, licznik trójfazowy) razem Twoje rachunki wyniosą 1987,5 PLN brutto. Obecny rząd w swojej propozycji chce bilansować w systemie 1/0,7 nadwyżki z idealnie dobranej instalacji fotowoltaicznej, co oznacza, że jeśli do tej pory zużywałaś(eś) 3000 kWh rocznie to twoja instalacja nie powinna generować więcej. Optymalna będzie elektrownia słoneczna o maksymalnej mocy 3000 Wp, która rocznie wyprodukuje w warunkach nasłonecznienia Bielsko-Białej +/- 2950 kWh.

Jak to będzie wyglądać w liczbach??
Zakładając, że rocznie poprzez zużycie własne wykorzystasz 40% energii z dachu a 60% wyślesz do magazynu w sieci elektroenergetycznej. 40% produkcji z fotowoltaiki równa się 1180 kWh, natomiast 60% będzie równe 1770 kilowatogodzin.

Zużycie własne 1180 kWh * 0,63 gr. równa się oszczędność na poziomie 743,4 PLN rocznie. W bilansowaniu energii z dachu (1/0,7 – 0,63 gr. * 0,7 = 0,44 gr.) zmagazynujemy w sieci 1770 kWh * 0,44 gr. = 780,57 PLN rocznie. Sumarycznie oszczędność według propozycji PiS wyniesie 1524 PLN rocznie. Po odliczeniu od obecnych kosztów powstałych oszczędności, rocznie za energię zapłacimy 366 PLN brutto + opłaty stałe, czyli 463,15 PLN co daje 76% oszczędności! Czy to jest mało?? Inwestycja jednak kosztuje… Zakładając, że swoją instalację solarną 3 kWp kupisz w programie Prosument to jej koszt wyniesie +/- 12600 PLN, prosto licząc okres zwrotu wyniesie 8,26 roku. Taki czas możemy przyjąć zakładając, że cena energii pozostanie w miejscu i nie zmieni się przez kolejne 10 - 15 lat jednak należy brać pod uwagę, że różnica w cenie energii pomiędzy 2002 a 2016 rokiem wynosi obecnie ponad 100%. Okres zwrotu powinien być dużo krótszy a zgodnie z maksymą dużego biznesu „Każda inwestycja, która zwraca się w 10 lat lub mniej jest opłacalna” powinniśmy inwestować pieniądze w fotowoltaikę i w swoje oszczędności! Kolejny samochód w rodzinie po 10 latach będzie miał znikomą wartość a elektrownia słoneczna nadal będzie przynosic korzyści obniżając Twoje rachunki za prąd