Energia PV dla firmy

Elektrownia słoneczna w firmie - pierwszy krok do optymalizacji kosztów

Na końcową cenę produktów Państwa firmy składa się wiele czynników. Jednym z nich jest koszt ponoszony na zakup energii elektrycznej dzięki, której pracują maszyny. Operując na globalnym rynku każda firma zmaga się z konkurencją, która na różne sposoby optymalizuje koszty swojej produkcji. Odwiedzając naszą stronę w intrenecie rozpoczęli Państwo drogę w kierunku optymalizacji kosztów w swojej firmie poprzez montaż urządzeń solarnych dostarczających darmową energię elektryczną i cieplną.

Optymalizacja kosztów firmy - rozwiązania solarne

Optymalizacja poprzez montaż elektrowni słonecznej, fotowoltaicznej to jedno z najlepszych działań. Elektrownia solarna jak sama nazwa mówi napędzana jest światłem słonecznym, czyli dostępnym dla wszystkich darmowym paliwem. Charakterystyka pracy panelu fotowoltaicznego pokrywa się niemal w 100% z zapotrzebowaniem przedsiębiorstwa na energię elektryczną. Dzięki fotowoltaice każdego dnia będą malały Państwa koszty produkcji co w efekcie wpłynie na większy zysk lub możliwość zweryfikowania końcowej ceny produkowanych rzeczy lub oferowanych usług.

Jak to działa, kiedy oszczędzam?
Poniżej przedstawiamy uproszczoną analizę dla przedsiębiorstwa o zapotrzebowaniu 38 MWh rocznie (38000 kWh). W tym przypadku nasza propozycja mocy systemu elektrowni słonecznej wyniosła 40 kW. W analizie przyjęliśmy, że stosunek zużycia własnego energii z dachu do energii oddawanej do sieci wyniesie 80%/20%. Szacowany koszt instalacji został pomniejszony o 20 procentową dotację do budowy. Wszystkie dane kosztowe zostały ujęte netto bez 23% podatku VAT, który nie będzie kosztem kwalifikowanym w przedsiębiorstwie mogącym go odliczyć. Jak widać w naszej analizie, inwestycja w energię ze słońca na potrzeby działalności gospodarczej zwróci się po +/- 6 latach. Oczywiście ważny jest okres zwrotu jednak ważniejszym elementem analizy jest stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału, która w procentach i latach wyniesie: 10 lat = 5,15%/Rok, 15 lat = 9,03%/Rok, 25 lat = 13,85%/Rok. Analiza jest uproszczona, nie obejmuje inflacji i innych czynników wpływających na zawirowania na rynkach i sytuacje gospodarczą jednak wskazuje na opłacalność inwestycji w elektrownię słoneczną w firmie.

Analiza ekonomiczna opłacalności - fotowoltaika w firmie

 

Taki system to nie mały wydatek, kiedy zwróci się koszt inwestycji?
Inwestując w nowe rozwiązania technologiczne chcemy wyprzedzić konkurencję o przynajmniej jeden krok. Każde innowacyjne rozwiązanie to najpierw wydatek a dopiero później sukcesywnie zwiększane zyski. Świat zmierza w kierunku stopniowego zmniejszania produkcji energii elektrycznej przy użyciu paliw kopalnych. W perspektywie dotacji unijnych na lata 2014-2020 dużą ilość środków ulokowano na wsparcie rozwoju alternatywnych źródeł energii i termomodernizację. Dotację do budowy własnego źródła prądu otrzymają Państwo także poprzez programy Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW w Katowicach, Krakowie). Współpracując z Sun Eko Energy, sięgniecie po te środki z naszą pomocą. Większość dotacji oscyluje w granicach 20% do 60% kosztów kwalifikowanych, na pozostałą cześć należy posiadać własne środki lub zaciągnąć preferencyjny kredyt lub pożyczkę. Uruchamiając kredyt lub inwestując własny kapitał, nakładamy na siebie pewne obciążenie – ale czy obecne koszty energii nie są obciążeniem??? Posiadając na dachu firmy baterie słoneczne, przez większą część roku nie zapłacimy za energię elektryczną wcale lub dużo mniej. Tak zaoszczędzone pieniądze możemy przeznaczyć na spłatę kredytu bankowego.

Odpowiedz sobie na pytanie:
Czy chcesz nadal finansować koncerny energetyczne?
Czy wolisz tak zaoszczędzone pieniądze inwestować we własną firmę?

Myśląc o swoim biznesie perspektywicznie planujemy zyski i koszty na kilka lat w przód. Cena energii elektrycznej jest mocno związana ze światowymi cenami paliw kopalnych oraz sytuacją polityczną, co sprawia, że jej koszt jest mało przewidywalny. Posiadając własne źródło prądu przedsiębiorstwo staje się w dużym stopniu niezależne od światowych i krajowych trendów, co pozwala łatwiej prognozować przyszłość.

Niezależność energetyczna jest bardzo ważna, ale co więcej?

  • Twoje produkty będą mogły być tańsze, ponieważ koszt ich wytworzenia się zmniejszy i będzie bardziej przewidywalny,
  • Zmniejszysz pobór czarnej energii z sieci, będzie to miało duży wpływ na emisję dwutlenku węgla i szkodliwych pyłów emitowanych przez tradycyjne elektrownie,
  • Uzyskasz dodatkowe punkty starając się o finansowanie innych celów,
  • Twoja firma stanie się przyjazna środowisku, a tym samym lepiej postrzegana wśród partnerów krajowych i zagranicznych,
  • Zwiększy się wartość Twoich nieruchomości

Oferujemy systemy elektrowni słonecznych dla firm TYLKO na komponentach wysokiej jakości

Nasze zestawy zawierają: dobór i dostawę sprawdzonych rozwiązań PV, projekt systemu, profesjonalny montaż, przygotowanie dokumentacji dla zakładu energetycznego, uruchomienie, nadzór, monitoring on-line. Przedstawimy dla Państwa szereg możliwości finansowania z dotacją. Odpowiemy na pytanie Jak Jak szybko i tanio obniżyć koszt prądu w firmie?

Zoabcz jak to działa
zwiększ ilość promieniowania słonecznego liczbami od 1 do 3 umieszczonymi po prawej, Następnie załączaj kolejno urządzenia umieszczone po prawej
[aplikacja dostępna na komputerze]