Fotowoltaika w Sopotni Wielkiej – Elektrownia słoneczna 3,12 kWp

Wspólnie z panem Wiesławem z Sopotni Wielkiej oddaliśmy do użytkowania kolejną elektrownię słoneczną, fotowoltaiczną. Elektrownia o mocy szczytowej 3,12 kWp składa się z wysokiej jakości podzespołów 12 sztuk modułów fotowoltaicznych niemieckiej firmy SHARP o jednostkowej mocy 260 wat pik oraz trójfazowego falownika Fronius Symo 3 kW. Oczekiwana roczna produkcja energii elektrycznej dla naszego klienta wynosi 3000 kilowatogodzin. Po raz kolejny przypominamy o tym, że najważniejszym czynnikiem decydującym o opłacalności budowy elektrowni słonecznej jest procent zużycia własnego energii pochodzącej z dachu naszego domu. Każda kilowatogodzina energii elektrycznej z fotowoltaiki powinna być w jak największym stopniu wykorzystywana przez urządzenia pracujące w domu.