Od 2021 roku każdy budynek w standardzie energooszczędnym

Parlament europejski tak jak zresztą większość świata idzie w kierunku oszczędzania energii. Dyrektywa 2010/31/UE wyznacza, że od 2021 roku każdy nowobudowany dom będzie musiał być energooszczędny, natomiast już od 2019 roku każdy nowy budynek administracji publicznej także będzie podlegał tym wymogą. Dla większości z nas 2020 rok wydaje się być odległy jednak czas leci szybko a mieszkań nie przybywa. Rozporządzenie przewiduje do osiągniecia efektu energooszczędnego stosowanie alternatywnych źródeł energii, to jest: mikro elektrowni fotowoltaicznych, rekuperacji oraz pomp ciepła i solarów termicznych. Unia przyjmuje, że budynek będzie zbudowany w technologii, która pozwoli na osiągnięcie efektu sumarycznego wydatku energii na 70kWh/m2/rok.  Dzięki zastosowaniu proekologicznych urządzeń i systemów wspomagających obniżenie zużycia czarnej energii, energii z sieci elektroenergetycznej. Rok 2021 to ostatni etap wprowadzanych wymogów, cel realizowany jest stopniowo, pierwsze zmiany wprowadzono od 01-01-2014 kolejne wejdą w życie od stycznia 2017 roku a ostateczny cel będzie wymagany od 01-01-2021 roku. W Polsce do osiągniecia tego celu rząd wprowadził program dotacji o nazwie Prosument. Dzięki temu programowi możemy już teraz otrzymać do 40% dotacji na różne źródła OZE. 40%-ową dotacją premiowany jest zakup instalacji fotowoltaicznej, dzięki, której możemy produkować własna energie elektryczną obniżając w ten sposób pobór energii z sieci i swoje rachunki.