STOP dla emisji CO2 – STOP dla wyniszczania atmosfery!

Jak podaje Międzynarodowa Agencja Energetyczna maleje szansa na ograniczenie problemów związanych z ociepleniem się klimatu. Rozwój czystych źródeł energii jest za wolny. Nasza świadomość co jest skutkiem tornad we Włoszech czy ostatnim czasem wielkiego gradu w Małopolsce i na Podkarpaciu musi się zmienić! Emisja CO2 i ciągła rosnąca tendencja do produkcji energii z węgla będzie ten stan pogarszać. Dojrzałe technologie takie jak fotowoltaika, wiatr biomasa to już dziś nie mit – TO DZIAŁA. Jednym słowem potrzebna jest tylko zmiana świadomości, i skoro nie da się zmusić do tego rządzących – musimy działać sami!