W przeprowadzonym przez RWE sondażu Polacy stawiają na słońce

Baterie słoneczne, małe elektrownie wiatrowe i wodne, gaz, atom i węgiel – to źródła energii elektrycznej. W sondażu przeprowadzonym przez koncern RWE, Polacy 38% głosów oddali na elektrownie słoneczne, drugą pozycję zajęły generatory wiatrowe 22% głosów, aż 17 procent respondentów poparło węgiel, 12% gaz, 6 punktów procentowych uzyskała energia pochodzącą z atomu i tylko 5% głosujących oddało swój głos na energię z biomasy. Sumując wynik energia pochodząca z odnawialnych źródeł energii (OZE) uzyskała, aż 65% poparcia. Kiedy ankieterzy zapytali o prąd tylko z OZE, słońce i wiatr uzyskały 78 i 74 procent głosów. W przeważającej liczbie respondentów popierających rozwiązania takie jak energia słoneczna i wiatrowa były osoby młode legitymujące się wyższym wykształceniem.