Wstępne założenia nowelizacji ustawy OZE

Doszły nas słuchy z Warszawy, że Ministerstwo energii chce takich oto zmian…

  1. Wszystkie instalacje do 40 kWp to mikroinstlacje, utworzono definicję mikroinstalacji – plus dla dobrej zmiany
  2. Prosument czyli producent i konsument to oprócz osób fizycznych również JST i ich związki, przedsiębiorcy, związki wyznaniowe -  wielki plus dla dobrej zmiany
  3. Raportowanie co trzy miesiące do operatora o zużyciu i produkcji przeniesiono na zakłady energetyczne - plus dla dobrej zmiany
  4. Nie będzie taryf gwarantowanychwielki minus dla dobrej zmiany
  5. W nowelizacji ustawy brak jest określenia jak długo będzie trwało wsparcieminus dla dobrej zmiany
  6. Podzielono Net-Metering czyli bilansowanie – plus i minus dobrej zmiany
  • Instalacja do 7 kWp – OSD* przy rocznym bilansie odda 70% energii za 100% wprowadzonej
  • Instalacja od 7 do 40 kWp – OSD* przy rocznym bilansie odda 50% energii za 100% wprowadzonej
  • Instalacja sfinansowana poprzez program Prosument – OSD* przy rocznym bilansie odda 35% energii za 100% wprowadzonej

* zakład energetyczny, zobowiazany sprzedawca np Tauron, PGE, ENEA

Jak propozycje ME będą wyglądać w liczbach?
Przykładowe zużycie budynku zamieszkanego przez 4 osoby, które rocznie zużywają 3000 kWh, zużycie własne określimy na 40%, a dla bardziej zaangażowanych w wykorzystanie prądu z instalacji fotowoltaicznej możemy przyjąć współczynnik zużycia na 60% produkowanej energii w skali roku.

System o mocy 3,5 kWp – produkcja roczna na poziomie 3300 kWh

Koszt zużywanej energii elektrycznej przed instalacją bez opłat abonamentowych 3000 kWh * 0,67 gr. = 2010 PLN/rok

Gorszy scenariusz:
3300 * 40% = 1320 kWh * aktualna stawka +/- 67 gr. = 884,40 PLN

Do bilansowania oddamy
3300 kWh – 1320 kWh = 1980 kWh

Instalacja elektrowni słonecznej mieści się w zakresie do 7 kWp – OSD zbilansuje 70% energii
1980 kWh * 70% = 1386 kWh * 67 gr. = 928,62 PLN

Razem oszczędność roczna wyniesie: 1813 PLN

Koszt zużywanej energii elektrycznej po instalacji bez opłat abonamentowych 3000 kWh * 67 gr. = 2010 PLN/rok minus 1813 PLN = 197 PLN/rok

Oszczędność roczna na poziomie 94%

 

Lepszy scenariusz:
3300 * 60% = 1980 kWh * aktualna stawka +/- 67 gr. = 1326,60 PLN

Do bilansowania oddamy
3300 kWh – 1980 kWh = 1320 kWh

Instalacja elektrowni słonecznej mieści się w zakresie do 7 kWp – OSD zbilansuje 70% energii
1320 kWh * 70% = 924 kWh * 67 gr. = 619,08 PLN

Razem oszczędność roczna wyniesie: 1945,68 PLN

Koszt zużywanej energii elektrycznej po instalacji bez opłat abonamentowych 3000 kWh * 0,67 gr. = 2010 PLN/rok minus 1945,68 PLN = 64,40 PLN/rok

Oszczędność roczna na poziomie 96,5%

 

Czy zatem inwestycja będzie opłacalna?
TAK, zakładając, że koszt zakupu energii elektrycznej będzie rósł na przestrzeni lat. UWAGA wzrosty cen energii w corocznym opracowaniu zapowiada Główny Urzad Statystyczny. Instalacja elektrowni słonecznej zbudowana na dobrej jakości podzespołach oraz przy użyciu fachowej wiedzy będzie działać przez 25 do 30 lat. Na przestrzeni 25 do 30 lat sprawnie pracujący system będzie dywersyfikował rosnące koszty ponoszone na zakup energii elektrycznej.

Zakładając gorszy scenariusz oraz zapowiadany wzrost cen energii na poziomie 3% rocznie, dzisiejszy koszt jednej kilowatogodziny określony w naszej symulacji na poziomie 67 gr. wyniesie za 10 lat w 2026 roku 87 gr. Po 10 latach pracy sprawność elektrowni spadnie o około 5 do 7% w skali roku w stosunku do pierwotnej wartości produkcji co da: 3300 minus 7% = 3069 kWh/rok

Koszt zużywanej energii elektrycznej przed instalacją bez opłat abonamentowych za 10 lat wyniesie: 3000 kWh * 0,87 gr. = 2610 PLN/rok

Gorszy scenariusz:
3069 * 40% = 1227,6 kWh * 87 gr. (stawka za 10 lat) = 1068 PLN

Do bilansowania oddamy
3069 kWh – 1227,6 kWh = 1841,4 kWh

Instalacja elektrowni słonecznej mieści się w zakresie do 7 kWp – OSD zbilansuje 70% energii
1841,4 kWh * 70% = 1229 kWh * 87 gr. = 1029,63 PLN

Razem oszczędność roczna wyniesie: 2098 PLN

Koszt zużywanej energii elektrycznej po instalacji bez opłat abonamentowych za 10 lat 3000 kWh * 0,87 gr. = 2610 PLN/rok minus 2098 PLN = 512 PLN/rok

Oszczędność roczna na poziomie 80%

Trzeba tutaj wspomnieć, że łatwo będzie obliczyć na podstawie powyższej symulacji okres zwrotu z inwestycji będzie na poziomie 9 - 11 lat jednak należy pamiętać, że elektrownia słoneczna nie przestanie pracować po 10 latach a ceny zakupu energii elektrycznej nadal będą rosły. Jak widać w założeniach ME premiowana będzie auto konsumpcja. Czym więcej energii zużyjemy na potrzeby własne tym mniejsza jej ilość będzie podlegać bilansowaniu i współczynnikowi 0,7 do 1, co w efekcie zwiększy nasze oszczędności od chwili zainstalowania elektrycznych solarów oraz skróci okres zwrotu.  Inwestycja w fotowoltaikę jest swojego rodzaju lokatą oraz zapewnieniem sobie stałej ceny energii w całym przewidywanym okresie pracy to jest 25 do 30 lat.

W symulacji założyliśmy, że nowelizacja wskaże na bilansowanie 70% kosztów energii czynnej wraz opłatami przesyłowymi. Opracowanie opiera się o propozycje Ministerstwa Energetyki, to jak będzie w rzeczywistości przekonamy się dopiero 1 lipca 2016 roku.