ministerstwo-energii

Nowelizacja ustawy o OZE weszła w życie!

28 czerwca 2016 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o OZE. Nowe przepisy jak obiecano weszły w życie z dniem 1 lipca 2016 roku. Co zatem czeka mikro producentów energii z fotowoltaiki? Ustawa po wielu negocjacjach i poprawkach Senatu RP umożliwia osobom fizycznym na dachach własnych domów produkcję energii elektrycznej a przede wszystkim upraszcza sposób rozliczania z operatorem sieci – zakładem energetycznym. Każdy Prosument, który zainstalował elektrownię słoneczną przed wejściem w życie nowelizacji, jak i ten kto zdecyduje się na tą inwestycję po pierwszym lipca 2016 roku wejdzie w dwa progi bilansowania handlowego przez 15 lat. Pierwszy próg obejmuje przedział od 1 do 10 kW mocy elektrowni fotowoltaicznej. W pierwszym przedziale, każda kilowatogodzina energii z dachu nie zużyta na własne potrzeby w czasie rzeczywistym będzie podlegać zwrotowi w rozrachunku rocznym (Net Metering) w stosunku 1 do 0,8. Zakładając, że w okresie wiosenno letnio – jesiennym oddadzą Państwo do sieci 1000 kilowatogodzin a w tym samym czasie w godzinach wieczornych zużyją 1000 kilowatogodzin to na rozliczeniu rocznym do zapłaty będzie tylko różnica czyli 200 kilowatogodzin (1000 x 0,8 = 800 kWh) – (1000 kWh – 800 = 200 kWh). Ten uproszczony system uchroni gospodarstwo domowe przed podwyżkami cen energii przez 15 lat ponieważ oszczędności będą wynikać wprost z bilansu pomiędzy energią zużytą a tą zmagazynowaną w sieci elektroenergetycznej. W drugim przedziale mocy to jest od 11 do 40 kW mocy elektrowni słonecznej współczynnik bilansowania wyniesie 1 do 0,7 i analogicznie do powyższych wyliczeń odniesie identyczny skutek przez 15 lat.

Komu opłaca się inwestycja w fotowoltaikę?? Odpowiedź jest prosta… pomijając aspekty pozytywnego wpływu gospodarstwa domowego na otaczająca nas atmosferę, elektrownia słoneczna opłaci się każdemu kto chce osiągać realne oszczędności i uchronić swój budżet przed nieuchronnymi podwyżkami cen energii elektrycznej. Trzeba tutaj wspomnieć, że dobrze zbudowany, na dobrych podzespołach system PV będzie działał bezawaryjnie i bezobsługowo przez 25 do 30 lat. W przeciwieństwie do oferowanych przez poprzednią władzę (PO głosowało przeciw taryfom gwarantowanym) sztywnych taryf gwarantowanych obecna propozycja bilansowania będzie rosła kwotowo ponieważ bilans obejmuje aktualny koszt kilowatogodziny i jej dostarczenie, opłaty przesyłowe. Kiedy dziś płacimy średnio 56 gr./1 kWh to opcja pierwsza zmniejszy nasz koszt o 80% czyli do 11 gr. za 1 kilowatogodzinę.  Przyjmując obecne tempo wzrostu cen prądu (2 – 3% rocznie) za 3 do 5 lat koszt jednej kilowatogodziny będzie dużo wyższy ale nie dla posiadaczy własnej energii z dachu. Dla tych, którzy już teraz mądrze zainwestują ponoszone koszty będą przez 15 lat niższe o 80 %.

W uproszczeniu będzie to 80 lub 70% ale w rzeczywistości wartość wyniesie nawet 80 do 90% ponieważ około 40% energii z dachu nasz dom zużyje w czasie rzeczywistym – jeśli pracującym w dzień urządzeniom elektrycznym wystarczy aktualnie produkowanej energii z dachu nasz licznik się zatrzyma! Podsumowując ten artykuł, elektrownia słoneczna wybudowana z odpowiedzialną firmą jaką jest Sun Eko Energy Sp. z o.o. otworzy przed Państwem realne oszczędności dzięki, którym odkładając zrealizujemy inne cele w roku lub odłożymy na przyszłość naszych dzieci.

Zapraszamy do współpracy z Sun Eko Energy z Bielsko-Białej

Comments are closed.