aktualnosc_2

Taryfy Gwarantowane a nowy system „Opustów”

Nastał czas kiedy postanowiliśmy popełnić tekst na temat różnic pomiędzy propozycją rządu z maja 2015 roku a znowelizowaną wersją ustawy o OZE z lipca 2016 roku. Czym zatem była, miała być płatność w systemie taryf gwarantowanych (dla przypomnienia instalacje fotowoltaiczne do 3 kW mocy miały uzyskiwać 0,75 gr. za 1 kWh oddaną do sieci a instalacje do 10 kW mocy 0,65 gr.), płatność czego nie wytłumaczono oczekującym miała być za nadwyżkę energii ponad wartość bilansową, taki zysk w postaci TG i bilansu miał być obłożony podatkiem dochodowym i podatkiem akcyzowym (-20% wartości). Rządowa oferta taryf gwarantowanych wykluczała uzyskanie jakichkolwiek dotacji – inwestycja wybudowana z udziałem dotacji ze środków funduszy NFOŚiGW lub WFOŚiGW wykluczała uzyskiwanie płatności za nadwyżki w systemie taryf. Kolejnym minusem systemu taryf gwarantowanych była z góry określona moc/ilość instalacji jakie miały być objęte wsparciem było to tylko 800 MW w całej Polsce. Takie ograniczenie powodowało wyścig i podnosiło koszty zamontowania elektrowni słonecznej.  Obecny system „opustów” bilansowania handlowego nie jest obarczony kosztem podatków oraz akcyzy. Bilansowanie handlowe odbywa się na zasadach wymiany barterowej i obejmuje koszt energii oraz jej przesyłu do naszego domu. Żeby nie było za pięknie moce mikroinstlacji podzielono na dwa koszyki do 10 i do 40 kW mocy instalacji fotowoltaicznej gdzie przewidziano współczynniki bilansu na poziomie 1:0,8 i 1:0,7. Przeczytaj więcej o bilansowaniu

Taryfy gwarantowane – jak to wygląda w liczbach?
Podstawą do wyliczeń będzie 3 osobowe gospodarstwo domowe o rocznym zapotrzebowaniu na prąd na poziomie 3000 kWh. Do wyliczeń przyjmiemy inwestycję w instalację 3,5 kWp, której produkcja roczna wyniesie 3430 kWh energii elektrycznej. Zużycie energii z elektrowni słonecznej w czasie rzeczywistym przyjmiemy na 40% rocznej produkcji, co wyniesie 1372 kWh, natomiast 2058 kWh zostanie wysłane do sieci. W systemie taryf gwarantowanych w pierwszej kolejności przed sprzedażą nadwyżka miała bilansować roczne zużycie energii (3000 kWh – 1372 kWh = 1628 kWh). Z naszej nadwyżki wynoszącej 2058 kWh, 1628 kWh podlegałoby bilansowi. Do płatności w systemie taryf pozostałby tylko 430 kWh płatnych po 0,75 gr. Wszystko wyglądałoby pięknie jednak za dostarczenie/odebranie zmagazynowanych 1628 kWh według starej ustawy należało zapłacić opłatę przesyłową.

Bilansowanie handlowe „opusty” – jak to wygląda w liczbach?
Analogicznie jak przy TG podstawą do wyliczeń będzie 3 osobowe gospodarstwo domowe o rocznym zapotrzebowaniu na prąd na poziomie 3000 kWh. Do wyliczeń przyjmiemy inwestycję w instalację 3,5 kWp, której produkcja roczna wyniesie 3430 kWh energii elektrycznej. Zużycie energii z elektrowni słonecznej w czasie rzeczywistym przyjmiemy na 40% rocznej produkcji, co wyniesie 1372 kWh, natomiast 2058 kWh zostanie wysłane do sieci. W opustach z rocznej nadwyżki będziemy mogli zbilansować tylko równowartość różnicy pomiędzy zużyciem rocznym a zużyciem własnym energii elektrycznej z dachu w czasie rzeczywistym (40%) co daje 1628 kWh pomniejszone o współczynnik 1:08 jest równe 1302 kWh. Reasumując nasze roczne zużycie zmniejszy się o 2674 kWh czyli aż o 88% pomniejszając koszty z tym związane o 88%. Co ważne realna oszczędność w pieniądzu nie będzie opodatkowana!

Poniższa tabela przedstawia porównanie obu systemów wsparcia:

Jak pokazuje porównanie pomimo początkowej straty 430 kWh w systemie Net Metering „opustów” na rzecz zakładu energetycznego roczny zysk będzie większy jak w przypadku taryf gwarantowanych. System bilansowania handlowego energii pochodzącej z przydomowej elektrowni słonecznej jest tak skonstruowany aby wartość produkcji była dobrze dobrana przez instalatora. Instalując elektrownię produkującą rocznie nieco mniej energii elektrycznej od rocznego zużycia wyeliminujemy energię przepadającą na rzecz zakładu energetycznego. Trzeba jednak pamiętać, że technologicznie generacja energii z instalacji fotowoltaicznej z roku na rok będzie spadać o około 0,7% co spowoduje, że lekkie przewymiarowanie w przyszłości odniesie skutek pozytywny dla naszego portfela.

Powyższe porównanie odnosi się do obecnych stawek brutto kosztu jednej kilowatogodziny prądu w gosopdarstwie domowym – taryfa G11. Dane pochodza od operatora Tauron z terenu śląska i małopolski Bielsko-Biała, Kraków, Katowice, Oświęcim, Wadowice itd.

Comments are closed.