kim-jest-prosument

Kim jest “Prosument”?

Określenie „Prosument” funkcjonuje w języku polskim od czasu uruchomienia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu dotacji do budowy odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych i małych firmach. Określenie „Prosument” to zlepek słów „Producent” i „Konsument”, osoba będąca prosumentem wytwarza energię elektryczną lub/i cieplną w swoim gospodarstwie domowym lub firmie i jednocześnie ją lokalnie zużywa. Prosument zużywając własną energię pozostaje częściowo lub w niektórych przypadkach, aż w 80% niezależny od zewnętrznych dostawców energii. Wykorzystując fotowoltaikę, generator wiatrowy czy kolektor słoneczny dom lub firma w nie wyposażone stają się prosumentem – osiągając w ten sposób niezależność energetyczną.

Comments are closed.