alternative-21581_1920

NET – BILLING Nie taki straszny jak go piszą…

Pod koniec ubiegłego roku ustawa o OZE doczekała się kolejnej nowelizacji. Nowe założenia wykreślające dotychczasowe rozliczenie się postumentów energii odnawialnej na zasadzie opustów 1:0,8 i 1:0,7 zostają zastąpione rozliczeniem na zasadach Net Bilingu.

 

Czy w nowych warunkach energia elektryczna wprowadzona do sieci ZE będzie bilansowana jak w poprzednim systemie?


Nowe zasady w pierwszej kolejności promują autokonsumpcje czyli bezpośrednie wykorzystanie w naszych budynkach energii pochodzącej ze źródła fotowoltaicznego. Oczywiście nie ma możliwości aby dom jednorodzinny wykorzystał na bieżąco więcej niż 30% energii z naszego dachu. Co w takim razie należy zrobić aby zwiększyć autokonsumpcje? Najprostszym sposobem na zwiększanie autokonsumpcji jest magazynowanie energii w magazynie ciepła czyli ciepłej wodzie użytkowej. Kolejnym krokiem jest składowanie w domowym magazynie energii. Na powyższe cele w najnowszej edycji rządowego programu dopłat Mój Prąd 4.0 możemy otrzymać nawet do 20,5 tyś złotych dotacji a pozostały koszt inwestycji odliczymy w uldze termomodernizacyjnej. Dzięki systemom magazynowania i zarządzania jesteśmy w stanie zwiększyć ilość energii pozostającej w budynku do nawet 50-60%.


Co zatem z pozostałymi 50% nadwyżki, która ucieknie do sieci?


W najnowszej wersji systemu rozliczeń energia ta trafi na nasze konto depozytowe u sprzedawcy. Do 31.06.2024 roku depozyt będzie rozliczany po średniej cenie rynkowej z dnia następnego ale uśrednionej. Natomiast od 01.07.2024 rozliczenie będzie się opierać o cenę energii w każdej godzinie jej produkcji i wysłania do sieci. Przykładowo średnia cena w lutym 2022 roku wynosiła 550 zł. za 1 megawatogodzinę (cena zmienna). Zakładając, że posiadamy instalację o mocy 5 kWp, której szacunkowa roczna wydajność to 4,8 MWh oraz, że nie posiadamy żadnej formy magazynowania. Przy takiej konfiguracji do sieci wyślemy 70% naszego „urobku” czyli 3,36 MWh wartość naszego depozytu wyniesie w złotówkach 1176 zł. W rozliczeniu rocznym przypadającym przykładowo na 31 grudnia zgromadzone środki finansowe pozostają do zbilansowania z ceną energii pobraną z sieci w okresach gorszej wydajności instalacji PV lub po zmroku. Na zbilansowanie depozytu ustawowo mamy okres 12 miesięcy czyli do 31 grudnia następnego roku. Koszt dostarczonej energii elektrycznej zostanie rozliczony z depozytu jednak koszty dystrybucji będziemy musieli ponieść ponieważ nie można będzie ich pokryć ze zgromadzonych środków.


Jak to wygląda w liczbach?


Zakładając, że:

 • Obecne zużycie gospodarstwa to 3 MWh na rok a cena jednej MWh pobieranej z sieci to 746 zł. brutto w taryfie G11 wraz z dystrybucją. Roczne wydatki wyniosą 2238 zł.

 • Moc instalacji wyniesie 5 kWp a roczna produkcja 4,8 MWh

 • Średnie roczne wykorzystanie własne energii wyniesie 30% – 1,44 MWh. Pierwsza oszczędność wynikająca z tego parametru wyniesie 1074,00 złotych. Tylko w tym momencie nie poniesiemy 48% dotychczasowych rocznych kosztów.

 • 70% energii zgromadzimy w depozycie, którego wartość odnosząca się tylko do średniej ceny rynku dnia następnego podawanej przez TGE powinna oscylować w granicach 1848,00 zł. Wartość ta będzie zmienna i będzie wzrastać na przestrzeni najbliższych lat niżeli maleć.

 • W roku rozliczeniowym bezpośrednio zaoszczędzimy 1,44 MWh z deklarowanych 3 MWh zapotrzebowania, natomiast 1,56 MWh będziemy musieli kupić.

Na tym etapie należy rozbić koszt 1,56 megawatogodziny na ceną energii i cenę dystrybucji.

 • W naszych obliczeniach założyliśmy, że cena energii elektrycznej to 409,70 zł netto, cena dystrybucji 192,80 zł netto

 • Cena dystrybucji wyniesie 1,56 MWh * 192,80 = 300,77 zł netto

 • Cena energii elektrycznej wyniesie 1,56 MWh * 409,70 = 639,00 zł netto (depozyt rozliczny będzie netto)

 • Koszt energii pobranej wynoszący 639,00 zł netto zostanie zbilansowany ze środków zgromadzonych w depozycie

 • Z środków zgromadzonych w depozycie pozostanie do rozliczenia 1176,00 zł

  Aby nie było za kolorowo ustawa przewiduje współczynniki korekcyjne podobne do wcześniejszych rozwiązań w stosunku 1:0,8 przy instalacji do 10 kWp i 1:0,7 przy instalacji do 50 kWp. Rozważamy instalację fotowoltaiczną o mocy 5 kWp stąd do powyższych wyliczeń przyjęto współczynnik 1:0,8.

 • Z naszego depozytu zostaną rozliczone koszty energii pobranej i dystrybucji*

 • Koszt dystrybucji, energii pobranej i opłaty abonamentowej wyniósł 939,77 minus środki na depozycie 1176,00 zł

 • Do zapłaty w bilansie za energię pozostaje 0 zł, natomiast na naszym koncie bilingowym pozostanie 56,23 zł zysku do rozliczenia później.


  *
  dystrybucję energii rozliczymy tylko u prywatnych sprzedawców energii elektrycznej. Spółki skarbu Państwa nie będą mogły rozliczać dystrybucji z depozytu.

W nowych zasadach będzie się liczyła jak największa autokonsumpcja, powyższe obliczenia zakładają minimalne zużycie własne oraz brak jakiegokolwiek magazynowania energii elektrycznej. Nie zmieniając dotychczasowych przyzwyczajeń oraz nie ponosząc wydatków na magazyn energii i/lub ciepła jesteśmy w stanie zaoszczędzić 100% wciąż rosnących kosztów energii. Oszczędności będą rosły wraz ze wzrostem ceny energii elektrycznej. Sytuacja będzie dynamiczna z uwagi na ciągle rosnące ceny energii na rynku hurtowym wedle, którego będzie rozliczany depozyt energii w sieci. Tutaj trzeba zauważyć, że tylko w 2021 roku wzrost cen energii wyniósł aż 36%. Obliczanie zwrotu kosztów instalacji fotowoltaicznej na podstawie naszych wyliczeń może być tylko szacunkowe ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć cen na rynku hurtowym w kolejnych latach.

Autkonspumcje możemy zwiększyć za pomocą instalacji magazynu energii i magazynu ciepła oraz inwestycję w zarządzenie nadwyżką. W przypadku inwestycji we wszystkie elementy zwiększające autokonsumcje dotacja z programu Mój Prąd 4.0 zwiększy się o dodatkowe nawet 20500,00 złotych.Kolejne zalety nowej ustawy to:


 • Możliwość wyboru sprzedawcy energii pozostając nadal porosumentem. Daje to możliwość wyboru jak najbardziej korzystnej ceny zakupu energii wykorzystanej poza pracą instalacji fotowoltaicznej oraz lepszych modeli rozliczeniowych niż te proponowane przez rządowe spółki obrotu energią.

 • Bardzo ważną zmianą będzie rozliczanie godzinowe, które nie obowiązuje w dotychczasowej ustawie.


  Na przykładzie wygląda to tak:

 • O godzinie 8:00 rano przed wyjściem do pracy przygotowujemy kawę nasz czajnik zużywa dużo energii w krótkim czasie a instalacja fotowoltaiczna dopiero około godziny 9:00 wyprodukuję taką ilość energii elektrycznej aby pokryć 1:1 to zużycie. W systemie rozliczeń Opustowych pobraną energię do zagotowania wody pobieramy z sieci, a w rozliczeniu rocznym bilansujemy to zużycie ze stratą 20% lub 30% na rzecz zakładu energetycznego. W nowym systemie rozliczeń Net Billing energia wprowadzona do sieci w godzinach 8:00 do 9:00 zbilansuje 1:1 energię potrzebną do zagotowania wody o godzinie 8:00. Obowiązywać będzie rozliczenie godzinowe co zwiększy autokonsupcje o dodatkowe 2-4 punkty procentowe więcej niż w systemie opustów

Comments are closed.