Baza wiedzy

Karty pionowe

Co to jest fotowoltaika?

Dwa słowa "foto" - światło, promieniowanie słoneczne oraz "woltaika" - energia. Fotowoltaika to przede wszystkim dziedzina nauki, która zajmuje się zjawiskiem przetwarzania promieniowania słonecznego na prąd elektryczny, przy wykorzystaniu zjawiska fotoelektrycznego.

Fotowoltaika w konkurencji z konwencjonalnymi źródłami energii elektrycznej wciąż walczy o swoje miejsce w świadomości inwestorów. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej bezpośrednio z promieniowania słonecznego ma przewagę nad paliwami kopalnymi, słońce jest niewyczerpanym źródłem paliwa, promieniowanie słoneczne jest dostępne praktycznie wszędzie na naszym globie. Paliwo w postać światła to nade wszystko czystość, zerowa emisja zanieczyszczeń - zdrowsze życie! Sprawność ogniw krzemowych, które wchodzą w skład modułu fotowoltaicznego jest ciągle podnoszona co powoduje, że energetyka słoneczna będzie się upowszechniać.

Bardzo silny rozwój fotowoltaiki datuje się na 2006 rok. To właśnie w 2006 roku na świecie zainstalowano 1581 baterii słonecznych a łączna moc wyniosła 6890 MW. To, że świadomość ludzi wzrasta dowodzi, że 2011 roku na świecie działało już 27650 solarów fotowoltaicznych a łączna moc wyniosła wtedy 67350 MW.

W naszej części Europy bezkonkurencyjny prym w ilości zainstalowanych baterii słonecznych wiodą Niemcy, ten kraj przekroczył już 37 GW mocy elektrowni napędzanych słońcem. Polityka Niemiec jest dalekowzroczna, biorąc pod uwagę zalecenia Unii Europejskiej, do 2066 roku każde z państw zrzeszonych w UE będzie musiało wykorzystywać w blisko 100% energię odnawialną zamiast tradycyjnej.

W Polsce bardzo popularny jest solar czyli kolektor termiczny. Wiedza na temat większych możliwości wykorzystania promieniowania słonecznego rośnie wraz z upowszechnianiem się fotowoltaiki. Popularny solar jest w stanie wygenerować duże ilości ciepłej wody i na tym jego zadanie się kończy. Elektrownia słoneczna fotowoltaiczna to promieniowanie słońca przetworzone na energię elektryczną. Jak wiadomo energia elektryczna ma większe spektrum zastosowań, nie korzystamy przecież z urządzeń napędzanych parą tylko prądem... 

Model pracy:

 

Co to jest moduł fotowoltaiczny?

Moduł fotowoltaiczny składa się z kilku do kilkunastu ogniw krzemowych. Pojedyncza moc jednego ogniwa jest stosunkowo niewielka, jednak po połączeniu przykładowo 60 szt. ogniw uzyskujemy baterię słoneczną o mocy nawet do 300 i więcej watt. Takie baterie łączy się w sekcje zwane panelem fotowoltaicznym gdzie osiągana moc jest ograniczona najczęściej posiadanym miejscem na dachu lub działce.

 

Moduły fotowoltaiczne z ogniw polikrystalicznych
Najpopularniejszy w Polsce i na świecie rodzaj baterii słonecznych. Ich maksymalna sprawność sięga obecnie 16,9%. Wchodzące w skład modułu ogniwa krzemowe wyróżniają się charakterystycznym niebieskim kolorem z wyraźnie zarysowanymi kryształami krzemu. Sprzedaż polikrystalicznych modułów ma aż 62% udziału w rynku. Duża sprzedaż wiąże się z doświadczeniem producentów co daje nam pewność, że kupujemy sprawdzony produkt.

Moduły fotowoltaiczne z ogniw monokrystalicznych
To co początkowo odróżnia ten rodzaj baterii to cena w przeliczeniu na wat mocy. Otrzymujemy w zamian wyższą sprawność, która obecnie wynosi do 19%. Ogniwa monokrystaliczne mają kształt wielokątów, w module możemy zauważyć charakterystyczne odstępy. Kształt ogniw monokrystalicznych oraz jednolitość użytych płytek krzemu zawdzięczamy metodzie Czochralskiego, polskiego uczonego – Jana Czochralskiego.

 

 

Krzem monokrystaliczny

Krzem polikrystaliczny

Sprawność ogniwa

 25%

21%

Sprawność modułu

 do 19%

do 16,9%

 

Sprawność 16,9% - czy to nie jest mało??
Załużmy, że na dachu zamontowaliśmy cztery solarne moduły PV o łacznej powierzchni 6,4m2 o zdolności konwersji 16,9%
Na panel fotowoltaiczny składający się z czterech baterii słonecznych słońce wysyła rocznie 1100 kWh/1m2 powierzchni panelu x 6,4 m2 = 7040 kWh x 16,9% (sprawnosc modułu) = 1190 kWh x 97% (sprawność falownika) = 1154,3 kWh/rok. Od wyniku odejmujemy nieuniknione straty spowodowane: tłumiennością przewodów, odbiciami od lustra modułów, efektem niedopasowania. Z reguły wspołczynnik strat oscyluje w granicy 11 do 16%. Odejmując te straty uzysk roczny z 1 kilowata zainstalowanej mocy wyniesie: od 1004 kWh/rok do 969 kWh/rok

średnie zapotrzebowanie kWh/rok:
- gospodarstwo domowe od 2500 do 6000 kWh
- średniej wielkości firma od 8000 do 55000 kWh

Nasłonecznienie w Polsce - ile kWh

Podejmując decyzję o budowie własnej elektrowni fotowoltaicznej zadasz sobie pytanie czy z każdego typu baterii słonecznej uzyskam tą samą ilość energii?
Odpowiadamy; w kwestii uzysku energii z baterii słonecznych sprawność ma mniejsze znaczenie, najważniejszym parametrem jest moc instalacji (wielkość panelu fotowolataicznego, ilość modułów w sekcji). Jeśli zdecydujesz się na baterie słoneczne o wyższej mocy wtedy Twoja instalacja będzie zajmować mniejszą powierzchnię na dachu, ścianie lub działce. Istotnym czynnikiem jest właściwość temperaturowa zakupionego modułu oraz właściwości półprzewodnika z jakiego został wykonany. Znajdujące się w ofercie Sun Eko Energy moduły to produkty markowe posiadające wieloletnią gwarancję na uzyskiwaną moc oraz dodatnią tolerancję mocy.

Co oznacza dodatnia tolerancja mocy?
Otrzymując ofertę na budowę systemu fotowoltaicznego zwróćmy uwagę na dołączone do niej dane techniczne zastosowanego modułu fotowoltaicznego. Producenci baterii słonecznych oznaczają swój produkt daną o tolerancji mocy wyrażoną w: 0/+5%, 0/+3%. Jest to informacja, że produkcja jest monitorowana a nominalna moc modułu nie powinna być mniejsza a nawet może być 5% większa (250 Wp +5%). Moduły bez tej danej w dokumencie technicznym mogą być słabej jakości.

 

Skorzystaj z KALKULATORA dowiedz się jakie będą Twoje oszczędności

Co to jest falownik solarny?

Falownik, inwerter solarny ma za zadanie zamienić prąd stały (DC) z sekcji modułów PV (panelu fotowoltaicznego) na prąd zmienny (AC) o dokładnie takiej samej charakterystyce jak energia kupowana z sieci. Inwerter stale monitoruje i dopasowuje swoją pracę do sprzężonej z nim sieci elektrycznej twojego domu.

UWAGA: Taką pracę zapewniają tylko wysokiej klasy urządzenia!

Falownik jest urządzeniem, które w czasie rzeczywistym redukuje ilość zużywanej energii kupowanej od zakładu energetycznego na rzecz czystej energii słonecznej pochodzącej z Twojego dachu. Poprzez użycie inwertera solarnego i baterii słonecznych jesteśmy w stanie zbudować ekologiczne źródło prądu, które oprócz korzyści ekonomicznych przyniesie nam sporo satysfakcji z faktu, że nasz dom przyczynia się do obniżania emisji szkodliwego pyłu (smogu) oraz wpływającego na ocieplenie klimatu CO2. Tym samym wpływamy na nasze otoczenie, które pozostawimy czystsze dla naszych dzieci.

 

 

 

Kim jest „Prosument”?

Określenie „Prosument” funkcjonuje w języku polskim od czasu uruchomienia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu dotacji do budowy odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych i małych firmach. Określenie „Prosument” to zlepek słów „Producent” i „Konsument”, osoba będąca prosumentem wytwarza energię elektryczną lub/i cieplną w swoim gospodarstwie domowym lub firmie i jednocześnie ją lokalnie zużywa. Prosument zużywając własną energię pozostaje częściowo lub w niektórych przypadkach, aż w 80% niezależny od zewnętrznych dostawców energii. Wykorzystując fotowoltaikę, generator wiatrowy czy kolektor słoneczny dom lub firma w nie wyposażone stają się prosumentem – osiągając w ten sposób niezależność energetyczną.

Fotowoltaika OnGrid czy OffGrid?

On-Grid – elektrownia słoneczna sprzężona z siecią elektroenergetyczną
Falownik pracujący w tej konfiguracji systemu solarnego ściśle współpracuje z siecią energetyczną w Twoim domu lub firmie. Zasada działania polega na dosłownym wypychaniu prądu dostarczanego od tradycyjnej energetyki na rzecz energii wyprodukowanej lokalnie na dachu Twojego domu. Jak nie trudno zauważyć jeśli odepchniemy prąd dostarczany z zewnątrz to za niego nie zapłacimy – nasz rachunek będzie pomniejszony o ilość kilowatogodzin wyprodukowanych lokalnie. Kiedy w danym czasie Twoje zapotrzebowanie będzie mniejsze niż produkcja elektrowni słonecznej nadwyżka zostanie wysłana do sieci elektroenergetycznej. To co wypłynie poza układ w naszym domu zostanie zliczone przez dwukierunkowy licznik energii oraz zbilansowane w półrocznych okresach rozliczeniowych. W czasie kiedy energii z dachu będzie mniej niż Twoje aktualne zapotrzebowanie, każdy wat potrzebnej energii powyżej mocy przychodzącej aktualnie z dachu zostanie dokupiony i będzie podlegał bilansowaniu.

Czy muszę coś przełączać?
NIE – cały proces działania oraz zliczania jest w pełni automatyczny i bezobsługowy

Off-Grid – elektrownia słoneczna wyposażona w baterię akumulatorów żelowych lub litowo-jonowych
W tej konfiguracji baterie słoneczne zamontowane na dachu naszego budynku przekazują całą energię pozyskaną z promieniowania słonecznego do sieci energetycznej domu a nadwyżkę ponad aktualne zużycie gromadzą w zestawie akumulatorów. Całą pracą steruje autonomiczny falownik solarny – kiedy nastaje wieczór lub jest przerwa w dostawie energii, urządzenie uruchamia zgromadzone w akumulatorach zapasy – dom jest wtedy autonomiczny, nie pobiera energii elektrycznej z sieci ZE. Długość pracy autonomicznej określa wielkość buforu (amperogodzin akumulatorów) oraz stopień jego naładowania w ciągu dnia. Nad żywotnością akumulatorów również czuwa falownik, urządzenie nie pozwoli na krytyczne rozładowanie pakietu i automatycznie przełączy zasilanie budynku z autonomicznego na sieciowy – dopiero wtedy zaczynamy kupować energię z sieci ZE.

On-Grid/Off-Grid - Hybryda
W konfiguracji Off-Grid/On-Grid pracują solarne falowniki hybrydowe. Hybryda pozwala nam na dodatkową odsprzedaż do sieci elektroenergetycznej nadwyżki energii, która może powstać już pod naładowaniu pakietu akumulatorów. Taka konfiguracja jest połączeniem zalet obu konfiguracji elektrowni słonecznych.   

Czy elektrownia solarna jest opłacalna?

Lubię być niezależna(y), chcę zadbać o środowisko naturalne
Każdy ceni sobie własną niezależność, elektrownia słoneczna lub wiatrowa sprawi, że w znacznym stopniu zmniejszy się Państwa uzależnienie od tradycyjnych dostawców energii elektrycznej a co za tym idzie od regulowanych, ciągle rosnących cen prądu u sprzedawców. Generatory wiatrowy czy słoneczny są urządzeniami napędzanymi przez darmowe siły natury bez udziału paliw kopalnych. Zerowa emisja zanieczyszczeń podczas produkcji energii elektrycznej poprawia jakość powietrza w Państwa otoczeniu oraz pozostawia czyste środowisko dla nowych pokoleń.

Kiedy decydują się państwo na montaż jakiegokolwiek źródła OZE, czy to będzie elektrownia słoneczna, wiatrowa lub kolektor słoneczny pojawia się pytanie - Czy mi się to opłaci? Niewątpliwy jest fakt, iż ceny energii ciągle rosną – niestety ten trend będzie się utrzymywał. Budowa dopasowanej do potrzeb instalacji domowej elektrowni słonecznej lub wiatrowej może wyhamować wzrost kosztów ponoszonych na zakup energii elektrycznej.

Fotowoltaika, bilansowanie handlowe do 96% oszczędności rocznych w zakupie energii elektrycznej
1 lipca 2016 weszła w życie nowelizacja ustawy o OZE. Nowelizacja wprowadza bilansowanie handlowe (Net Metering) w zakresach mocy instalacji fotowoltaicznej do 10 i do 40 kilowatów. I tak do 10 kW mocy współczynnik bilansowania nadwyżek energii zmagazynowanej w sieci będzie wynosił 1 do 0,8. Przykładowo magazynując rocznie w sieci swojego operatora 1000 kilowatogodzin energii elektrycznej w bilansie rocznym odbierzesz 800 kilowatogodzin za darmo. W zakresie powyżej 10 a do 40 kilowatów mocy współczynnik bilansu wyniesie 1 do 0,7 i analogicznie do poprzedniego przykładu będzie działać tak samo. Wsparcie będzie obowiązywać przez 15 lat od wprowadzenia po raz pierwszy energii z elektrowni słonecznej do sieci zakładu energetycznego jednak nie dłużej niż do 2035 roku. W Net Meteringu rozliczysz zarówno koszt energii elektrycznej jak i jej dostarczenie czyli opłaty przesyłowe. Przy zastosowaniu powyższego wsparcia dobrze dobrana do zapotrzebowania budynku instalacja fotowoltaiczna zwróci się w okresie do 8 lat. 

Produkuję lokalnie – zużywam lokalnie
Korzystając z systemu elektrowni solarnej w pierwszej kolejności należy produkowaną energię elektryczną na bieżąco zużyć. Fakt bycia jednocześnie producentem i konsumentem wymaga zmiany w świadomości o tym jak korzystamy z energii elektrycznej. Należy podejść analitycznie do swoich potrzeb energetycznych – na początek warto poznać cenę jaką płacimy brutto za 1 kilowatogodzinę pobraną od tradycyjnej energetyki. Jeśli do tej pory większość czynności typu pranie, zmywanie w zmywarce wykonywali Państwo w godzinach wieczornych, posiadając własną elektrownię należy tą tendencję zmienić. Należy zacząć myśleć o programowaniu urządzeń energochłonnych typu pralka, zmywarka, pompa ciepła, hydrofor aby pracowały w godzinach do i popołudniowych, to jest kiedy produkujemy najwięcej własego prądu. Kiedy pomimo załączania wymienionych urządzeń w dzień nadal większość naszego zapotrzebowania na energię elektryczną jest skupiona w godzinach po zachodzie słońca, wtedy warto zapytać instalatora o możliwość zmagazynowania jak największej ilości własnej energii elektrycznej w zbiorniku ciepłej wody użytkowej lub bateriach akumulatorów. Każda z automatycznych lub ręcznych czynności powiększająca wykorzystanie własnej energii lokalnie skraca okres zwrotu inwestycji w odnawialne źródła energii.

Inaczej sytuacja ma się przy użytkowaniu własnego źródła prądu w firmie, urzędzie, szkole… W przeciwieństwie do naszych domów wymienione instytucje posiadają profil zużycia energii pokrywający się z profilem produkcji elektrowni słonecznej. Dzięki dołączonemu podglądowi pracy systemu w pierwszym okresie po ukończeniu montażu należy monitorować pracę generatora solarnego. Prowadząc obserwację odpowiedzialna osoba w twojej firmie dopasuje schemat czasu pracy urządzeń do jak największego wykorzystania pozyskiwanej, darmowej energii. 

 

Czy elektrownia słoneczna działa w zimie??

Tak! Kolektor fotowoltaiczny w okresie zimowym ze względu na ujemne, niskie temperatury jest w stanie produkować spore ilości energii elektrycznej. Każdy fotowoltaiczny moduł solarny wykazuje znacznie wydajniejszą pracę w temperaturach ujemnych, wyznaczają to podane w kartach katalogowych współczynniki temperaturowe Pmpp, Voc i Isc. Określone współczynniki wyrażone są w wartościach ujemnych na każdy jeden stopień wzrostu temperatury modułu (nominalnie 25 st. celsjusza). Kiedy zimową porą na panel fotowoltaiczny padają promienie słońca połać zaczyna się nagrzewać a zalegający śnieg zaczyna się zsuwać. Obniżający wydajność wzrost temperatury jest równocześnie kompensowany poprzez niską temperaturę otoczenia, w wyniku czego sprawność wzrasta. Oczywiście w okresie zimowym dzień jest znacznie krótszy, otrzymujemy "mniej paliwa" co oznacza mniej energii do pozyskania dlatego zgromadzone w lecie nadwyżki można odebrać z państwowej sieci w systemie bilansowania handlowego. 

Czy wzrost temeperatury oznacza duże starty w lecie??

W okresie wiosenno, letnio, jesiennym dzień jest znacznie dłuższy oraz promienie słońca padają na nasz panel solarny pod kątem zbliżonym do jego posadowienia na dachu. Tutaj straty temperaturowe zostaną złagodzone poprzez większą ilość słonecznych i dłuższych dni. 

 

 

Finansowanie budowy elektrowni słonecznej

Dofinansowania OZE informacje ogólne
Inwestujący w technologie fotowoltaiczne mogą Państwo skorzystać z wielu możliwości dofinansowania, ponieważ ochrona środowiska i wykorzystywanie odnawialnych zasobów energii (OZE) jest obecnie jednym z głównych celów polityki horyzontalnej UE (zrównoważony rozwój). Beneficjanci mogą otrzymać wsparcie finansowe w ramach funduszy ze środków Unii Europejskiej i nisko oprocentowanych kredytów. Mogą również starać się o środki ze specjalnie powołanych w tym celu instytucji państwowych. W zależności od potrzeb nasi pracownicy doradzają w wyborze odpowiedniego wsparcia, a profesjonalizm i kompleksowość usług zapewniają naszym Klientom bezpieczeństwo i zwrot z inwestycji w szybkim czasie.

Przykładem projektu podlegającego dofinansowaniu jest m.in. zakup wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych.

Do najpopularniejszych źródeł finansowania należą:

 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ)
 • Regionalne Programy Operacyjne (RPO), oddzielny program dla każdego województwa w Polsce dedykowane ochronie środowiska, oraz pośrednio w RPO osie poświęcone rozwojowi przedsiębiorczości.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
 • Pośrednio także Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG),
 • Pośrednio Lokalne Grupy Działania (LGD) oraz Lokalne Grupy Rybackie (LGR) w zależności od realizowanej strategii w poszczególnych częściach kraju.
 • Programy Wdrażane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 7. Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).
 • Kredyty oferowane przez banki m.in. Bank Ochrony Środowiska oraz inne placówki

Dokumenty potrzebne do realizacji instalacji fotowoltaicznej poniżej i powyżej 40 kWp

Dokumentami wymaganymi w procesie starania się o środki unijne dla instalacji OZE o mocy powyżej 40 kWp są m.in.:

 • dokumenty wymagane przez poszczególne Instytucje Pośredniczące (jako załączniki do wniosku) wdrażające fundusze unijne np. biznes plan, dokumenty dotyczące procedury środowiskowej, umowy partnerskie, dokumenty potwierdzające zakres rzeczowy inwestycji, oferty, kosztorys,
 • projekt budowlany z uzgodnieniami,
 • prawomocne pozwolenie na budowę,
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
 • koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE,
 • warunki przyłączenia uzyskane od zakładu energetycznego

W przypadku większych instalacji powyżej 40kWp procedura jest dość długotrwała i w momencie ogłoszenia naboru może być za późno na jej procedowanie.

Dokumentami wymaganymi w procesie starania się o środki unijne dla instalacji OZE o mocy poniżej 40 kWp są m.in.:
dokumenty wymagane przez poszczególne Instytucje Pośredniczące (jako załączniki do wniosku) wdrażające fundusze unijne  np. biznes plan, dokumenty dotyczące procedury środowiskowej, umowy partnerskie, dokumenty potwierdzające zakres rzeczowy inwestycji, oferty, kosztorys.

Możliwości finansowania jest wiele skontaktuj się z nami, to nic nie kosztuje. Możesz również przeczytać zakładkę DOTACJE na naszej stronie www.

Polska – ile energii uzyskam?

Zacznijmy od dany dotyczących naszej gwiazdy. Słońce jest gwiazdą oraz najjaśniejszym punktem na naszym niebie. W każdej sekundzie gwiazda wysyła w przestrzeń kosmiczną 3,86*1033 energii promienistej. W tym samym czasie masa naszej gwiazdy zmniejsza się o 4 miliony ton. Czy zatem paliwo do naszych elektrowni fotowoltaicznych szybko się skończy? NIE – od czasu powstania naszego układu 4,5 miliarda lat temu, masa słońca zmniejszyła się o zaledwie 0,02%. Zjawiska występujące na najbliższej nam gwieździe trwają nieprzestanie od paru miliardów lat, ten proces się nie zakończy dopóki zachodzące tam zjawisko termojądrowe nie wyczerpie paliwa jakim jest wodór z którego w 75% składa się słońce.

Co godzinę słońce przesyła na ziemię energię cieplną równą spalaniu 21 mld ton węgla

Zatem ile energii słońca dociera do Polski?
European Photovoltaic Idustry Association – EPIA, ocenia potencjał Fotowoltaiki w Polsce na 1 600 000 kilowatogodzin do końca 2016 roku. Roczna gęstość promieniowania słonecznego w Polsce wacha się pomiędzy 900 a 1200 kWh/1m2 panelu fotowoltaicznego. Najlepsze warunki występują w województwie lubelskim oraz w centralnej Polsce do 1200 kWh/1m2. Na śląsku możemy oczekiwać wartości uśrednionej pomiędzy 1000-1100 kWh/1m2, najniższy wskaźnik odnotujemy w województwach położonych w północnej części naszego kraju, możliwa do pozyskania energia to 900 kWh/1m2.

Ile energii słonecznej trafia na panel fotowoltaiczny?
Okazuje się, że najwięcej energii słonecznej – co nie jest rzecz jasna odkrywcze – dociera na nasz kolektor fotowoltaiczny w maju, czerwcu i lipcu, odpowiednio: 23 kWh, 22,3 kWh i 23,6 kWh. Najmniej z kolei w grudniu – 5,2 kWh (dane dotyczą produkcji energii przez 1 miesiąc z baterii słonecznej o powierzchni = 1m2). Najmniejsza instalacja elektrowni słonecznej oferowana przez Sun Eko Energy to 1000 wat pik (1 kilowat). Z danych obliczonych za pomocą podstawowego kalkulatora udostępnionego przez Unię Europejską wynika, że taka instalacja rocznie jest w stanie wyprodukować 1340 kWh (lokalizacja Bielsko-Biała). 1340 kWh zapewni dwu osobowej rodzinie ponad 50% zapotrzebowania na energię elektryczną.

Dokonaj własnych wyliczeń - KALKULATOR

Niewątpliwym jest fakt, iż zasoby paliw kopalnych się kurczą - zobacz jak wyglądają statystyki
Rola energetyki słonecznej w światowym miksie energetycznym

Optymalny kąt nachylenia dachu?

Dla Polski najlepszy kąt dachu pod montaż urządzeń fotowoltaicznych znajduje się pomiędzy 30 a 40 stopni. Oznacza to, że najkorzystniejsze położenie modułów fotowoltaicznych względem padania promieni słonecznych będzie się mieścić w tym zakresie. Czy w takim razie nie da się zamontować elektrowni słonecznej przy większym lub mniejszym pochyleniu? – NIE! - tak oczywiście nie jest a różnice w uzysku energii są minimalne. Istotny jest też kąt odchylenia od osi południa w azymucie tj. na wschód albo zachód.

W takim razie jakich strat ze względu na zmianę kąta oraz odchylenie w azymucie możemy się spodziewać?

Tabela przedstawia zależność mocy generatora fotowoltaicznego od kąta nachylenia modułów oraz azymutu - odchylenia na wschód lub zachód

 

 Kąt nachylenia dachu>

Odchylenie w Azymucie

0 st. 10 st. 20 st. 30 st. 40 st. 50 st. 60 st. 70 st 80 st. 90 st.
0 90% 97% 99% 100% 99% 95% 90% 80% 75% 65%
10 90% 95% 98% 99% 98% 95% 90% 80% 75% 65%
20 90% 95% 95% 98% 95% 90% 85% 80% 75% 65%
30 90% 95% 95% 95% 95% 90% 85% 80% 75% 65%
40 90% 95% 95% 95% 95% 90% 85% 80% 70% 65%
50 90% 95% 95% 95% 90% 90% 85% 80% 70% 65%
60 90% 90% 95% 90% 90% 85% 80% 75% 70% 65%
70 90% 90% 90% 90% 85% 85% 80% 75% 70% 60%
80 90% 90% 90% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60%
wschód/zachód 90 st. 90% 90% 90% 85% 85% 80% 75% 70% 65% 60%

 

Jak widać w powyższej tabeli różnice są niewielkie a możliwości montażu jest naprawdę sporo. Generator fotowoltaiczny możemy zamontować na dachu skośnym ale także na elewacji. Bardzo często niewielka powierzchnia dachu płaskiego wymusza zmniejszenie kąta nachylenia co umożliwi zwiększenie mocy całej elektrowni słonecznej. Pewne jest to, że dobrze wykonany projekt instalacji PV powinien przewidywać wiele czynników. Natomiast dobrze wykonany projekt powinien uprzedzić starannie wykonany audyt Państwa budynku.

Zleć nam bezpłatny audyt swojego domu lub firmy - Zapraszamy

 

Żywotność urządzeń fotowoltaicznych

Zaletą urządzeń wchodzących w skład elektrowni słonecznych jest ich bezobsługowość oraz długoletnia żywotność. Zastosowanie dobrej jakości modułów PV, których parametry poświadczają liczne certyfikaty z prób i testów zagwarantuje Państwu długoletnią pracę generatora fotowoltaicznego umieszczonego na dachu budynku. Producenci kolektorów fotowoltaicznych gwarantują ich działanie na 25 do 30 lat, po tym czasie moduł będzie pracował w parametrach 80-82% swojej nominalnej mocy. Drugim bardzo ważnym elementem systemu jest falownik solarny (inwerter), urządzenie również powinno być wysokiej jakości – polecamy falowniki firmy Fronius z serii Symo. Długoletnia gwarancja mechaniczna głównych podzespołów ma bardzo duże znaczenie! Producenci dobrej jakości modułów fotowoltaicznych dadzą nam od 15 do nawet 20 lat takiej gwarancji, natomiast producenci wysokiej jakości falowników wręczą nam dokument z 5 letnią gwarancją oraz możliwością jej wydłużenia za dodatkową opłatą do nawet 20-30 lat. Niezwykle ważnym jest sprawdzenie czy wręczona gwarancja ma poparcie w dobrze rozwiniętej sieci serwisowej. Pochodząca z Austrii firma Fronius  posiada w Polsce taką sieć o nazwie Fronius Service Partner – Sun Eko Energy należy do tej sieci. Każda inwestycja w elektrownie słoneczną powinna być szczegółowo zaprojektowana, dobry projekt powinien uwzględniać eliminację ewentualnych strat poprzez cieniowanie innych obiektów na nasz generator. Należy zwrócić uwagę na projektowane zabezpieczenie elektrowni słonecznej przed pośrednimi i bezpośrednimi wyładowaniami atmosferycznymi. Dobrze wykonany blok zabezpieczeń powinien być wyposażony w odpowiedniej klasy automaty przepięciowe dostosowane do prądu stałego. Oznaczenie takich urządzeń to zazwyczaj PVDC, DC. Aby ochronić falownik przed przepięciem przychodzącym z sieci od strony zasilania prądem przemiennym AC, należy również zastosować odpowiedni i dobrej jakości automat przepięciowy. Kolejnym ważnym elementem wpływającym na długoletnią bezawaryjną pracę jest zastosowanie kabli solarnych o odpowiednim przekroju. Taki kabel powinien być oznaczony 1000V oraz posiadać certyfikat TUV.

Ustawa OZE – najważniejsze informacje

Podstawowe kierunki zmian:

Sprzyjanie rozwojowi mikro- i małych instalacji

 • jako mikro instalacje uznaje się instalacje o zainstalowanej mocy do 40 kW dla energii elektrycznej (lub do 70 kW dla energii cieplnej i chłodniczej)
 • jako małe instalacje rozumie się instalacje o zainstalowanej mocy od 40 do 200 kW dla energii elektrycznej (lub 70-300 kW dla energii cieplnej i chłodniczej)
 • zniesienie koncesji na działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, ciepła lub chłodu w mikro- i małych instalacjach określonych w Prawie energetycznym
 • uznanie, że mikro- i małe instalacje nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Warunki sprzedaży energii

 • cena sprzedaży energii określona w projekcie ustawy to: 198,9 zł/MWh
 • jej wartość co roku będzie korygowana, a więc powiększana o inflację
 • cena nie może być wyższa niż średnia cena energii na rynku konkurencyjnym ustalona przez Prezesa URE na podstawie art. 180 Prawa energetycznego
 • jeśli cena sprzedaży energii przekroczy 105% ceny URE, wówczas producent OZE traci prawo do uzyskania zielonego certyfikatu, przeciwdziała to sytuacji przyznawania zbyt wysokich, nieadekwatnych dotacji

Wsparcie

 • 15-letni okres wsparcia (dla mikro- i małych instalacji gwarantowane do 2027 roku)
 • zielone certyfikaty będą obowiązywać do końca 2035 r.
 • oprócz producentów OZE świadectwa pochodzenia będą mogli też otrzymywać sprzedawcy zobowiązani (dawniej zwani sprzedawcami z urzędu)- za energię kupioną z mikro- i małych instalacji, współczynnik korekcyjny wynosi w tym wypadku 0,005, co oznacza, że wartość zielonego certyfikatu wyniesie dla nich około 1,25 zł za 1 MWh
 • pojawia się nieznaczna zmiana w grupach instalacji, którym ma przysługiwać dany współczynnik korekcyjny, fotowoltaika ma otrzymywać najwięcej certyfikatów – posiadać będzie najwyższe współczynniki.
 • współczynniki w dalszym ciągu mają być stałe czyli zgodne z wartością współczynnika obowiązującego w roku uruchomienia produkcji energii i mają obowiązywać przez 15 lat, ale nie dłużej niż do końca 2035 r.
 • dla instalacji uruchomionych przed wprowadzeniem w życie nowego systemu współczynnik zgodnie z zachowaniem zasady praw nabytych wyniesie 1
 • dla instalacji oddanych do użytku po 1 stycznia 2015 roku, zielone certyfikaty mają przysługiwać jedynie dla instalacji wyprodukowanych nie wcześniej niż 36 miesięcy przed dniem oddania ich do użytkowania
 • dodatkowo Ministerstwo Gospodarki ma wskazać w rozporządzeniu katalog dotyczący niezbędnych wymogów technicznych i prawnych, które muszą posiadać instalowane systemy OZE, można przypuszczać, że wymogi dla OZE instalowanych w Polsce będą zgodne z wymogami dla urządzeń określonymi przez inne kraje Unii Europejskiej.

 
„Opłata OZE”

 • jest to opłata pokrywającą koszty operatorów energetycznych wynikające z zakupu energii produkowanej w mikro- i małych instalacjach OZE po cenie wyższej niż rynkowa cena sprzedaży energii

 Pomiar

 • ilość energii wyprodukowanej w OZE będzie ustalać się na podstawie wskazań licznika inteligentnego za dany miesiąc
 • licznik na swój koszt zamontuje zakład energetyczny

Opłata zastępcza

 • opłatę zastępcza to kwota uiszczana za świadectwa, które nie zostały przedłożone do umorzenia do 31 marca roku następnego po ich uzyskaniu
 • opłatę zastępczą oblicza się według wzoru: Oz = Ozj x (Eo – Eu), gdzie Oz to opłata zastępcza, Ozj to jednostkowa opłata zastępcza za 1 MWh, E0 to ilość energii elektrycznej w MWh, wynikająca z uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw w danym roku, a Eu to ilość energii w MWh wynikająca ze świadectw pochodzenia, które przedstawiło przedsiębiorstwo do umorzenia w danym roku
 • jednostkowa wartość opłaty zastępczej ma podobnie jak w poprzednim projekcie wynosić 286,74 zł/MWh
 • opłata ma być stała przez 15 lat, bez waloryzacji o wskaźnik inflacji

 Mechanizm chroniący OZE

 • tak jak uprzednio, w przypadku gdy cena zielonych certyfikatów na TGE przez dwa kolejne kwartały będzie niższa niż 75% wartości opłaty zastępczej, wówczas Ministerstwo Gospodarki będzie mogło podnieść obowiązek zakupu certyfikatów
Ogrzewanie budynku folią grzewczą

Folia grzewcza jako nowoczesny i ekologiczny system ogrzewania budynków cieszy się coraz to większym zainteresowaniem szczególnie w budynkach wyposażonych w  fotowoltaikę. System jest innowacyjny oparty o nanotechnologie. Jak to bywa w przypadku każdej nowej technologii, istnieje wiele pytań dotyczących zasady działania, bezpieczeństwa użytkowania czy też wymagań jakie są konieczne do instalacji folii grzewczej.

Czy montaż foli grzejnej jest trudny?
Sam montaż folii grzejnych należy do mało skomplikowanych. Ogrzewanie folią możemy z powodzeniem instalować w budynkach już istniejących – z wyjątkiem, że w niektórych przypadkach konieczne będzie sprawdzenie istniejącej instalacji elektrycznej. Montaż ogrzewania folią w technologii na sucho tj. pod panele lub wykładzinę  umożliwia ułożenie systemu w bardzo krótkim czasie i z minimalnym wpływem na budynek. Kiedy zachodzi potrzeba instalacji na mokro tj. pod płytki ceramiczne konieczne będzie odpowiednie przygotowanie podłoża oraz specjalnej struktury i odczekanie około 3 tygodni w celu całkowitego stwardnienia.

Czy ogrzewanie folią grzejną jest tańsze od węglowego?
Rozważanie należy zacząć od kosztów samej inwestycji. Ogrzewanie wodne bo takim systemem jest ogrzewanie oparte o kocioł węglowy wymaga inwestycji w kominy spalinowo - dymowe, system rozprowadzenia ciepła (rur, grzejników), montaż pomp obiegowych, corocznych kontroli kominiarskich. W przypadku folii grzejnej już na samym początku możemy zaoszczędzić na budowie kominów i dość skomplikowanego systemu węzła cieplnego. Montaż folii wykonujemy na już wykonanej wylewce betonowej, bezpośrednio pod ostateczną warstwą dekoracyjną podłogi, ścian lub sufitu. Do pracy foli grzejnej potrzeba tylko energii elektrycznej, której zużycie kontrolują oddzielne termostaty. Po montażu takiego ogrzewania zapomnisz o uciążliwościach i kosztach związanych z: okresowym czyszczeniem i badaniem przewodów spalinowych, co roczną konserwacją kotła, zaopatrzeniem się co roku w węgiel i związaną z tym pracą,  kontrolą urządzeń wentylacyjnych. Mówiąc wprost ogrzewanie folią jest czyste i bezobsługowe.

Czym różni się ogrzewanie oparte o folię od powszechnie uznanego węglowego lub gazowego?
Folia ogrzewa emitując zdrowe dla ludzi promieniowanie podczerwone natomiast ogrzewanie węglowe działa na zasadach konwekcji (ruchu i wymiany powietrza). System oparty o folię grzejną wpierw ogrzewa ludzi i przedmioty a dopiero następnie otaczające nas powietrze pozwalając na znaczne obniżenie komfortowej temperatury do nawet 18 stopni Celsjusza. Dla zachowania komfortu cieplnego przy konwekcji wymagana jest temperatura zbliżona do 24 stopni. Dodatkowym atutem foli grzejnej jest brak konwekcji – ruchu powietrza unoszącego kurz, występuje tylko zdrowe promieniowanie podczerwone, ogrzewanie jest idealne dla alergików. Ogrzewając folią każdym pomieszczeniem steruje bardzo dokładny termostat, który pozwala na faktyczne oszczędności poprzez zarządzanie komfortem cieplnym co do godzin i minut w których faktycznie korzystamy z ogrzewanych pomieszczeń. Skoro komfort cieplny jesteśmy w stanie uzyskać już przy 18 stopniach Celsjusza oznacza to mniejszy wydatek energii potrzebnej do jego uzyskania - niższy koszt zakupu energii elektrycznej - paliwa.

Czy folia grzejna może się uszkodzić?
Testy przeprowadzone w polskich uczelniach dowodzą, że materiał PET z jakiego wykonany jest laminat węglowych pasów grzejnych wytrzymuje nacisk w zakresie do 170 N/mm2 (17,34 kg/mm2). Materiał PET jest mniej odporny na tarcie dlatego cały system jest odpowiednio zabezpieczony specjalnymi piankami. System ogrzewania folią jest bardzo bezpieczny a wykonany przez wyspecjalizowaną ekipę montażową udziela się 30 letniej gwarancji na produkt.

Ile energii elektrycznej zużywa folia grzejna?
Odpowiadając na to pytanie należy rozpocząć od zapotrzebowania budynku na energię gdzie dom ocieplony (budowa, lata od 2000) to 60-80 wat/1m2 pomieszczeń, co przy budynku 100 m2 daje maksymalne roczne zużycie 8000 kWh. Poprzez montaż elementu grzejnego w płaszczyźnie podłogi zaoszczędzimy z powyższych 8000 kWh do 20% potrzebnej energii z uwagi na szybko odczuwany komfort cieplny. Rozważając montaż ogrzewania folią warto jest aby każde pomieszczenie było wyposażone w oddzielny termostat. Taki montaż zapewni nam kolejne do 25% oszczędności w skali roku. Reasumując 8000 kWh minus 45% daje nam wynik 4400 kWh energii elektrycznej w cenie 55 groszy za 1 kWh = 2420 PLN brutto za sezon grzewczy.