Co to jest fotowoltaika?

Dwa słowa "foto" - światło, promieniowanie słoneczne oraz "woltaika" - energia. Fotowoltaika to przede wszystkim dziedzina nauki, która zajmuje się zjawiskiem przetwarzania promieniowania słonecznego na prąd elektryczny, przy wykorzystaniu zjawiska fotoelektrycznego.

Fotowoltaika w konkurencji z konwencjonalnymi źródłami energii elektrycznej wciąż walczy o swoje miejsce w świadomości inwestorów. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej bezpośrednio z promieniowania słonecznego ma przewagę nad paliwami kopalnymi, słońce jest niewyczerpanym źródłem paliwa, promieniowanie słoneczne jest dostępne praktycznie wszędzie na naszym globie. Paliwo w postać światła to nade wszystko czystość, zerowa emisja zanieczyszczeń - zdrowsze życie! Sprawność ogniw krzemowych, które wchodzą w skład modułu fotowoltaicznego jest ciągle podnoszona co powoduje, że energetyka słoneczna będzie się upowszechniać.

Bardzo silny rozwój fotowoltaiki datuje się na 2006 rok. To właśnie w 2006 roku na świecie zainstalowano 1581 baterii słonecznych a łączna moc wyniosła 6890 MW. To, że świadomość ludzi wzrasta dowodzi, że 2011 roku na świecie działało już 27650 solarów fotowoltaicznych a łączna moc wyniosła wtedy 67350 MW.

W naszej części Europy bezkonkurencyjny prym w ilości zainstalowanych baterii słonecznych wiodą Niemcy, ten kraj przekroczył już 37 GW mocy elektrowni napędzanych słońcem. Polityka Niemiec jest dalekowzroczna, biorąc pod uwagę zalecenia Unii Europejskiej, do 2066 roku każde z państw zrzeszonych w UE będzie musiało wykorzystywać w blisko 100% energię odnawialną zamiast tradycyjnej.

W Polsce bardzo popularny jest solar czyli kolektor termiczny. Wiedza na temat większych możliwości wykorzystania promieniowania słonecznego rośnie wraz z upowszechnianiem się fotowoltaiki. Popularny solar jest w stanie wygenerować duże ilości ciepłej wody i na tym jego zadanie się kończy. Elektrownia słoneczna fotowoltaiczna to promieniowanie słońca przetworzone na energię elektryczną. Jak wiadomo energia elektryczna ma większe spektrum zastosowań, nie korzystamy przecież z urządzeń napędzanych parą tylko prądem... 

Model pracy: