Energia PV dla rolników

Fotowoltaika w gospodarstwie rolnym – dywersyfikacja źródła energii elektrycznej i cieplnej

W naszym kraju udział gospodarstw rolnych w całkowitym zużyciu energii elektrycznej wynosi 6%. Poziom usług energetycznych na terenach wiejskich jest często słabej jakości. Bywają przerwy w dostawach lub spadki napięcia na poszczególnych fazach. Takie sytuacje przemawiają za inwestycją w małoskalowe źródła OZE. Dobrze dobrana instalacja elektrowni słonecznej lub wiatrowej zapewni stabilną pracę w gospodarstwie rolnym oraz dodatkowe źródło dochodu.

Optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej poprzez jej lokalne wytwarzanie i zużywanie podnosi jakość pracy gospodarstwa oraz sukcesywnie obniży koszty wytworzenia produktów.

Co przemawia za taką inwestycją?

  • oszczędności – za pozyskaną z dachu energię elektryczną zapłacisz 0 zł.,
  • uniezależnienie od wzrostów cen energii w przyszłości,
  • dodatkowy zysk za pomocą rządowej oferty bilansowania handlowego - Net Metering 1:08 i 1:0,7
  • Twoje gospodarstwo staje się innowacyjne, wzrasta wartość nieruchomości,
  • bezpieczeństwo i stabilizacja dostaw energii na potrzeby pracy gospodarstwa,
  • szybki okres zwrotu inwestycji (do 6 lat) - energia jest na bierząco zużywana, nie pobierasz prądu z sieci  

Jak sfinansować inwestycje w solarną lub wiatrową energię?
Do tego celu przedsiębiorcze gospodarstwo rolne może wykorzystać program PROW na lata 2014-2020, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, działanie 4.1 - Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych / Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych

Kliknij tutaj i przeczytaj naszą prezentację na temat pomocy dla gospodarstw rolnych