Projektowanie instalacji fotowoltaicznych

Projektanci Sun Eko Energy przygotują dla Państwa kompletną dokumentację instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem wniosku o warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Trzeba w tym miejscu zwrócić uwagę na to, iż instalacja bez profesjonalnego projektu i wydania warunków przyłączenia może przysporzyć więcej kłopotów niż satysfakcji.

Zamawiając usługi projektowe płacisz za:

  • projekt zagospodarowania terenu pod inwestycję (farma)
  • dobór modułów fotowoltaicznych
  • projekt mocowań modułów fotowoltaicznych
  • dobór falowników
  • projekt okablowania modułów fotowoltaicznych
  • projekt instalacji elektrycznej niskiego napięcia
  • opcjonalnie projekt stacji transformatorowej NN/SN (farma)
  • przygotowanie załączników technicznych do „Wniosku o wydanie warunków przyłączenia..”do Operatora Sieci Dystrybucyjnej – złożenie wniosków do właściwego zakładu (dotyczy tylko woj. Śląskiego)
  • projekt przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej Operatora Sieci Dystrybucyjnej i instalacji elektrycznej Inwestora
  • kosztorys uproszczony inwestycji (instalacje home powyżej 6 kW, farma)

Co powinien uwzględniać profesjonalny projekt?
W Sun Eko Energy rozpoczynamy od audytu, aby dobrze zaprojektować elektrownię słoneczną musimy poznać warunki w jakich ma pracować oraz potrzeby jakie ma zapewnić. Musimy uwzględnić położenie generatora fotowoltaicznego pod względem cieniowania innych obiektów oraz nasłonecznienia dla danej lokalizacji. Każde z urządzeń zastosowanych w instalacji fotowoltaicznej pracuje w określonych parametrach. Znając warunki w jakich będzie pracował generator dobieramy odpowiednie moduły fotowoltaiczne, falownik solarny, przewody stałoprądowe oraz zabezpieczenia przeciw przepięciowe. Nie jest prawdą, że instalacje fotowoltaiczne to moduły w łańcuszku jak żaróweczki na choince oraz pierwszy lepszy z brzegu falownik. Zainwestowane w elektrownię słoneczną pieniądze mają przynieść wymierny efekt oraz duże oszczędności, to właśnie temu ma służyć odpowiedzialnie wykonany projekt instlacji fotowoltaicznej.