Rekord produkcji energii z fotowoltaiki w Mszanie

Marzec jest miesiącem w którym kolejny raz odnotowujemy wyższą niż przewidywana produkcję energii elektrycznej z naziemnej instalacji fotowoltaicznej. Przewidywana ilość wytworzonej energii elektrycznej miała wynosić 1900 kilowatogodzin (1,9 MWh), natomiast miesiąc zakończył się wynikiem 2010 kilowatogodzin (2,01 MWh). Taka sprawność jest dowodem, że zastosowanie wysokiej jakości modułów fotowoltaicznych Kioto Solar oraz falownika Fronius Symo może przynosić wymierne efekty.

Średnia dzienna produkcja prądu ze słońca wyniosła 64,84 kWh przy zapotrzebowaniu firmy na poziomie 40 kWh. Jest to tez dowód na to, że firma może efektywnie obniżać swoje koszty ponoszone na zakup energii ponieważ jej zużycie własne prądu z małej farmy fotowoltaicznej jest wysokie.

Przeczytaj jak działa elektrownia słoneczna w firmie i w jaki sposób zyskujesz (KLIK)

Comments are closed.