Fotowoltaika DLA FIRM

Pierwszy krok do optymalizacji kosztów

Sprawdź ile Twoja firma zyska dzięki instalacji fotowoltaicznej i zamów bezpłatną wycenę!

Fotowoltaika dla firmy - Inwestycja dająca niezależność

Na końcową cenę produktów Państwa firmy składa się wiele czynników. Jednym z nich jest koszt ponoszony na zakup energii elektrycznej dzięki, której pracują maszyny. Operując na globalnym rynku każda firma zmaga się z konkurencją, która na różne sposoby optymalizuje koszty swojej produkcji. Odwiedzając naszą stronę rozpoczęli Państwo drogę w kierunku optymalizacji kosztów w swojej firmie poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej dostarczającej darmową energię elektryczną i ewentualnie cieplną, a także do zaliczenia się do grona wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, którą możecie wykorzystać na własne potrzeby.

 

Optymalizacja poprzez montaż paneli fotowoltaicznych to jedno z najlepszych działań w firmie, które wpływa na niższe koszty prowadzenia działalności. Fotowoltaika, jak sama nazwa mówi, napędzana jest światłem słonecznym, czyli dostępnym dla wszystkich darmowym paliwem. Charakterystyka pracy panelu fotowoltaicznego pokrywa się niemal w 100% z zapotrzebowaniem firmy na energię elektryczną. Dzięki panelom PV na dachu, każdego dnia będą malały Państwa koszty funkcjonowania firmy. W efekcie wpłynie to na większy zysk lub możliwość zweryfikowania końcowej ceny produkowanych rzeczy, lub oferowanych usług.

 

Panele fotowoltaiczne dla firm to krok do innowacyjności i zabezpieczenia potrzeb energetycznych każdego biznesu. Mają Państwo firmę i dysponujecie niezagospodarowaną powierzchnię na dachu lub wokół swojej siedziby? Warto wykorzystać ten potencjał i wybrać fotowoltaikę dla biznesu. Jest to idealne miejsce pod budowę instalacji PV, która pozwoli wyprodukować energię elektryczną i jednocześnie obniżyć rachunki za prąd.

 

Fotowoltaika dla dużych, małych i średnich firm to nie tylko możliwość generowania oszczędności. Wraz z montażem mikroinstalacji wzrasta wartość firmy, jak również nieruchomości. W dobie rosnących cen prądu, opłacalność montażu modułów jest wręcz nieoceniona. Własna produkcja energii przy odpowiednim doborze mocy instalacji to przede wszystkim niezależność energetyczna i szybki zwrot z inwestycji.

Jak to działa fotowoltaika w firmie i kiedy oszczędzam?

Poniżej przedstawiamy uproszczoną analizę dla przedsiębiorstwa o zapotrzebowaniu 36 MWh rocznie (36000 kWh). W tym przypadku nasza propozycja mocy systemu instalacji fotowoltaicznej dla firmy wyniosła 47 kWp.

0 kWh
Szacunkowa roczna produkcja elektrowni fotowoltaicznej
0 kWh
Szacunkowa średnio roczna autokonsumpcja energii produkowanej przez instalację PV (25%)
0 kWh
Energia elektryczna oddana do depozytu w sieci energetycznej
0 PLN/Rocznie
Szacunkowa wartość energii oddanej do depozytu po korekcie współczynnikiem 1:0,85
0 kWh
Deklarowane roczne zużycie energii
0 PLN/Rocznie
Koszt energii, dystrybucji i opłat stałych przed montażem instalacji fotowoltaicznej
0 PLN/Rocznie
Po inwestycji w instalację PV do zapłaty za energię pozostanie
0 PLN/Rocznie
Szacunkowe oszczędności po rozliczeniu energii pobranej i kosztów dystrybucji

Warunki przyjęte do kalkulacji — Lokalizacja inwestycji Katowice, instalacja fotowoltaiczna zostanie zamontowana na dachu płaskim pod kątem 14 st. Orientacja modułów w azymucie będzie południowa, na dachu wystąpią roczne straty poprzez cieniowanie obiektów 5%. Średni uzysk instalacji wyniesie 941 kWh/kWp 

Kiedy zwróci się koszt inwestycji fotowoltaiki dla przedsiębiorstwa?

Uruchamiając leasing lub inwestując własny kapitał, nakładamy na siebie pewne obciążenie – ale czy obecne koszty energii nie są obciążeniem? Posiadając na dachu firmy fotowoltaikę, nie zapłacimy za energię elektryczną wcale lub dużo mniej. Tak zaoszczędzone pieniądze możemy przeznaczyć na spłatę kredytu bankowego. Ponadto można oddać nadwyżkę energii do sieci energetycznej i odzyskać w okresie zmniejszonej ilości słońca, które jest kluczowe dla produkcji zielonej energii lub odsprzedać do energetyki.

 

Oferujemy także montaż magazynów energii, dzięki którym można gromadzić nadwyżkę wyprodukowanej energii elektrycznej i pobierać ją w momencie zmniejszonej produkcji prądu lub zwiększonej autokonsumpcji. Pomagamy także w uzyskaniu dofinansowania na montaż instalacji do OZE. Opłacalność inwestycji w systemy fotowoltaiczne jest bardzo duża i co najważniejsze, w przypadku wzrost cen prądu nie wpłynie to na wysoki koszt produkcji oraz funkcjonowania firmy.

Odpowiedz sobie na pytanie:
Czy chcesz nadal finansować koncerny energetyczne?
Czy wolisz tak zaoszczędzone pieniądze inwestować we własną firmę?

 Myśląc o swoim biznesie perspektywicznie planujemy zyski i koszty na kilka lat w przód. Cena energii elektrycznej jest mocno związana ze światowymi cenami paliw kopalnych oraz sytuacją polityczną, co sprawia, że jej koszt jest mało przewidywalny. Posiadając instalację fotowoltaiczną przedsiębiorstwo staje się w dużym stopniu niezależne od światowych i krajowych trendów, co pozwala łatwiej prognozować przyszłość. Warto wziąć pod uwagę jeszcze to, że dostępne są różne dotacje, jak np. dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm, a także możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodu od podatku VAT. Nowelizacja ustawy o OZE pozwala również na sprzedaż energii elektrycznej, co daje kolejne możliwości rozwoju firmy. 

Niezależność energetyczna jest bardzo ważna, ale co więcej?

  • Twoje produkty będą mogły być tańsze, ponieważ koszt ich wytworzenia się zmniejszy i będzie bardziej przewidywalny,
  • Zmniejszysz pobór czarnej energii z sieci, będzie to miało duży wpływ na emisję dwutlenku węgla i szkodliwych pyłów emitowanych przez tradycyjne elektrownie,
  • Uzyskasz dodatkowe punkty starając się o finansowanie innych celów,
  • Twoja firma stanie się przyjazna środowisku, a tym samym lepiej postrzegana wśród partnerów krajowych i zagranicznych,
  • Zwiększy się wartość Twoich nieruchomości
Sun Eko Energy Sp. z o.o.
 

Oferujemy instalacje fotowoltaiczne dla firm TYLKO na komponentach wysokiej jakości

Nasze zestawy zawierają: dobór i dostawę sprawdzonych rozwiązań w dziedzinie fotowoltaiki, projekt systemu, profesjonalny montaż, przygotowanie dokumentacji dla zakładu energetycznego, uruchomienie, nadzór, monitoring on-line. Przedstawimy dla Państwa szereg możliwości finansowania, również z dotacją. Odpowiemy na pytanie: Jak Jak szybko i tanio obniżyć koszt prądu w firmie?