Fotowoltaika DLA ROLNIKÓW

dywersyfikacja źródła energii elektrycznej i cieplnej
Sprawdź ile zyskasz dzięki instalacji fotowoltaicznej i zamów bezpłatną wycenę!

Energia z paneli fotowoltaicznych dla rolników

W naszym kraju udział gospodarstw rolnych w całkowitym zużyciu energii elektrycznej wynosi 6%. Poziom usług energetycznych na terenach wiejskich jest często słabej jakości. Bywają przerwy w dostawach lub spadki napięcia na poszczególnych fazach. Takie sytuacje przemawiają za inwestycją w małoskalowe źródła OZE. Dobrze dobrana instalacja fotowoltaiczna lub wiatrowa zapewni stabilną pracę w gospodarstwie rolnym oraz dodatkowe źródło dochodu.

Optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej poprzez jej lokalne wytwarzanie i używanie podnosi jakość pracy gospodarstwa oraz sukcesywnie obniża koszty wytworzenia produktów.

Nieustannie rosnące ceny za energię elektryczną i znacznie wyższe rachunki za prąd wpływają negatywnie nie tylko na gospodarstwo domowe, ale także na zdolność prowadzenia rentownego biznesu. Dlatego też warto postawić na zieloną energię w gospodarstwie rolnym. 

Koszt energii elektrycznej w niektórych gospodarstwach rolnych wynosi nawet 40% wszystkich kosztów poniesionych z tytułu prowadzenia działalności rolniczej. Inwestycja w fotowoltaikę dla gospodarstw rolnych jest więc najlepszym sposobem na obniżenie kosztów i zaoszczędzenie środków na dalszy rozwój prowadzonej działalności. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania do fotowoltaiki dla rolników, co jeszcze bardziej zachęca do inwestycji w instalację PV dla rolników. Dopłaty do fotowoltaiki dla rolników mogę być bardzo wysokie, dzięki czemu inwestycja w panele zwróci się jeszcze szybciej. Z dostępnych dotacji i pożyczek warto skorzystać, ponieważ zaoszczędzone w ten sposób finanse możne przeznaczyć na dalszy rozwój gospodarstwa. 

Co przemawia za taką inwestycją w fotowoltaikę dla gospodarstwa rolnego?

 • oszczędności – za pozyskaną z dachu energię elektryczną zapłacisz 0 zł.,
 • uniezależnienie od wzrostów cen energii w przyszłości,
 • Twoje gospodarstwo staje się innowacyjne, wzrasta wartość nieruchomości,
 • bezpieczeństwo i stabilizacja dostaw energii na potrzeby pracy gospodarstwa,
 • szybki okres zwrotu inwestycji (do 6 lat) - energia jest na bierząco zużywana, nie pobierasz prądu z sieci

Jak sfinansować inwestycje w instalację fotowoltaiczną?

3 października 2022 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że Komisja Europejska zatwierdziła zaproponowane przez Polskę zmiany w PROW 2014-2020. Oznacza to, że już w niedługim czasie w ramach programu “Modernizacja gospodarstw rolnych” będzie realizowana nowa operacja pod nazwą “Zielona energia w gospodarstwie”, której celem będzie podniesienie efektywności energetycznej w gospodarstwie. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podała informację, że dzięki temu rolnicy będą mogli otrzymać dofinansowanie fotowoltaiki dla rolników.

Rolnicy, którzy będą korzystać z odnawialnych źródeł energii będą mogli otrzymać dopłatę do:

 • instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kW,

 • pompy ciepła,

 • magazynów energii i inteligentnych systemów zarządzania energią, którą wyprodukowano z PV,

 • kosztów związanych z zakupem patentów, znaków towarowych, oprogramowania komputerowego, licencji lub praw autorskich.

Rolnicy będą mogli wykorzystać pieniądze z dotacji na montaż urządzeń wchodzących w skład całego systemu fotowoltaicznego oraz na pokrycie części kosztów wygenerowanych przez przygotowanie dokumentacji technicznej, a także opłaty za zarządzanie związane z pracami budowlanymi, nadzór i ewentualne konsultacje.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela dotacji do 150 tysięcy złotych na instalacje fotowoltaiczne dla jednego beneficjenta. Po spełnieniu wszystkich wymagań przez rolnika, otrzyma on dotację do instalacji fotowoltaicznej w postaci zwrotów kosztów za:

 • 60% kosztów kwalifikowanych, które dotyczą młodych rolników i inwestycji zbiorowych,

 • 50% kosztów kwalifikowanych, które dotyczą pozostałych operacji i nie wynoszą mniej niż 30% kosztów kwalifikowanych.

 

Ponadto rolnicy mogą skorzystać z programu Agroenergia oraz ulgi termomodernizacyjnej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aby uzyskać dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej, niezbędne jest oczywiście złożenie odpowiednich wniosków. 

Sun Eko Energy Sp. z o.o.
 

Oferujemy systemy elektrowni słonecznych TYLKO na komponentach wysokiej jakości

Nasze zestawy zawierają: dobór i dostawę sprawdzonych rozwiązań PV, projekt systemu, profesjonalny montaż, przygotowanie dokumentacji dla zakładu energetycznego, uruchomienie, nadzór, monitoring on-line. Przedstawimy dla Państwa szereg możliwości finansowania, również z dotacją. Odpowiemy na pytanie: Jak szybko i tanio obniżyć koszt prądu w gospodarstwie rolnym? Pomagamy także w uzyskaniu dofinansowania z programu Agroenergia 2023, jak również innych dotacji na zakup i montaż instalacji PV.