Dotacje na elektrownie słonecznE

Sprawdź ile zyskasz dzięki instalacji fotowoltaicznej i zamów bezpłatną wycenę!

Jak otrzymać dofinansowanie na panele słoneczne wytwarzające prąd - panele fotowoltaiczne, magazyn energii, magazyn ciepła oraz HEMS/EMS?

Dla kogo?

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową
(z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Warunki

 • Twoja instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej
  (m.in. posiadasz licznik dwukierunkowy);
 • Posiadasz już instalację fotowoltaiczną, nie korzystałeś wcześniej z dotacji i chcesz przejśc na rozliczenie Net Biling-owe
 • Twoja instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2-10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe;
 • Wydatki poniosłeś od 23 lipca 2019 r. i instalacja nie została zakończona przed tą datą;
 • Twoja inwestycja nie jest rozbudową już istniejącej instalacji;

Korzyści

Zwrot do 50% kosztów inwestycjimaksymalnie 7000 zł na instalację tylko paneli fotowoltaicznych

– Zwrot do 50% kosztów inwestycji w magazyn energii, maksymalnie 16000 zł.

– Inwestycja w magazyn ciepła zwrot do 5000 zł

– Inwestycja w HEMS/EMS system zarządzania energią, zwrot do 3000 zł.

ŁACZĄC POWYŻSZE INWESTYCJE MOŻESZ OTRZYMAĆ NAWET 31 000 ZŁOTYCH DOTACJI

Dotacja jest zwolniona z podatku PIT.

Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem
możesz odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).

W ramach ulgi termomodernizacyjnej istnieje możliwość odliczenia nawet do 53 tysięcy złotych, lecz obowiązują przy tym konkretne zasady:

 • limit odliczenia w wysokości 53 tysięcy złotych obejmuje łączny koszt wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych w jednym budynku,

 • kwota odliczenia jest przydzielona na jednego podatnika, niezależnie od liczby posiadanych budynków – maksymalne odliczenie nie może przekroczyć 53 tysięcy złotych,

 • w przypadku wspólnego rozliczenia małżeńskiego, każdy z małżonków może odliczyć po 53 tysiące złotych, co daje łącznie możliwość odliczenia aż 106 tysięcy złotych,

 • jeśli wysokość dochodu podatnika w danym roku podatkowym jest niższa niż możliwa do odliczenia kwota, nadwyżkę można odliczyć w ciągu sześciu kolejnych lat podatkowych, licząc od końca roku montażu instalacji fotowoltaicznej,

 • do ustalenia wysokości wydatków kwalifikujących się do odliczenia uwzględnia się kwoty brutto z faktur, włącznie z VAT, pod warunkiem że VAT nie był wcześniej odliczony.

W celu zabezpieczenia się na wypadek kontroli ze strony organów skarbowych zalecane jest przechowywanie faktur dokumentujących inwestycję przez okres pięciu lat. Faktury te nie mogą być wystawione przed datą 1 stycznia 2019 roku.