aktualnosc_2

Czy fotowoltaika dostarcza darmową energie?

Z jednej strony TAK – ponieważ paliwo do pracy mikro elektrowni słonecznej jest darmowe z drugiej strony mamy zakup systemu, czyli koszt początkowy. Potrzeba posiadania własnego źródła prądu nie jest już dzisiaj luksusem – fotowoltaika to konkretna inwestycja i lokata z wysokim oprocentowaniem. Dzięki darmowej energii elektrycznej wytwarzanej lokalnie już dziś jesteśmy w stanie obniżyć koszty zakupu prądu dla firmy lub gospodarstwa domowego o nawet 90%. Oszczędność opierając się o zapotrzebowanie 6 osobowej rodziny po zainstalowaniu dobrze dobranej na podstawie audytu potrzeb, fotowoltaiki  to nawet 2600 PLN rocznie. Zakładając wzrost cen energii elektrycznej na przestrzeni pierwszych 10 z 25-30 lat pracy systemu, okres zwrotu inwestycji będzie oscylował w granicach maksymalnie 8 lat. Reasumując analiza ekonomiczna nie powinna się opierać tylko i wyłącznie o prosty wynik dzielenia kosztu zakupu elektrowni solarnej przez dzisiejszy koszt energii.

W analizie należy ująć programy unijnego i rządowego, finansowego wsparcia czy to przy budowie, czy w czasie odkupu nadwyżek energii przez zakłady energetyczne. Kolejnym czynnikiem będą niewątpliwe podwyżki cen tradycyjnie dostarczanej energii na przestrzeni lat pracy systemu, można przyjąć 2-3% rocznie. Po ósmym roku kiedy instalacja się zamortyzuje przez kolejne lata będzie przynosić realne przychody – powiedzmy, że w dziewiątym roku za potrzeby energetyczne domu lub firmy zapłacimy 3500 PLN rocznie, nasza elektrownia solarna wyprodukuje energię elektryczną o wartości 3000 PLN rocznie, początkowy koszt wysokiej jakości systemu to przyjmijmy 26 – 27 tyś  = FOTOWLTAIKA LOKATA BEZ PODATKU BELKI Z ZYSKIEM 11% ROCZNIE  przez kolejnych 15 do 20 lat. Oczywiście świadomy inwestor w swojej analizie przewidzi koszty związane z serwisowaniem oraz nieukrywany przez fachowych instalatorów spadek wydajności na przestrzeni 25 do 30 lat przewidywanej pracy systemu. Tutaj ponownie kłaniają się nam podwyżki cen energii również w przyszłości. W 10 roku oszczędność wyniesie 3000 PLN i da 11% zysku z inwestycji ale w 15 roku ta oszczędność może wynieść nawet 3500 PLN rocznie – instalacja będzie produkować o około 10,5% energii mniej w porównaniu do roku 2016 jednak oszczędność na niezakupionej energii będzie większa ponieważ jej zakup będzie o wiele droższy. Świat zmierza do elektryfikacji transportu oraz czystych technologii, energia elektryczna nie bierze się znikąd… większe zapotrzebowanie będzie się równać z większymi potrzebami produkcji prądu a w efekcie wzrostami cen. Możesz już dziś dołączyć do czwartej rewolucji zwanej energetyczną – zrób to z nami!

Comments are closed.