53,7% Polaków mogłoby wesprzeć polską transformację energetyczną

Kto ma energię ten ma władzę, rząd uporczywie nie chce dać prosumentom realnego wsparcia. Realne wsparcie zaowocowałoby szybkim wzrostem mikroźródeł oze. Według IEO energia w rękach obywateli wymagałaby dialogu ze społeczeństwem a tego jak diabeł święconej wody boją się rządzący. Czy aby nie czas na zmiany??