Ile od granicy działki można stawiać fotowoltaikę?

Ile od granicy działki można stawiać fotowoltaikę?

Instalacja fotowoltaiczna pozwala produkować energię elektryczną z promieni słonecznych. Dzięki temu przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i umożliwia obniżenie rachunków za prąd w gospodarstwach domowych, rolnych oraz w firmach. Mimo wielu korzyści montaż paneli na działce wymaga uwzględnienia regulacji prawnych, w tym zachowania odpowiedniej odległości instalacji od granicy działki. W jakiej odległości od granicy działki można montować panele fotowoltaiczne? 

Przeczytaj także:

Montaż fotowoltaiki a odległość od granicy działki i przepisy prawne

Dlaczego odległość od granicy działki ma takie znaczenie? Przede wszystkim wynika to z przepisów prawnych i zasad urbanistycznych, które mają na celu ochronę wyglądu i charakteru otoczenia. Wprowadzenie minimalnej odległości instalacji od granic posesji, która powinna wynosić minimum 1,5 metra, co zostało opisane w prawie budowlanym, ma na celu zapewnienie harmonii w przestrzeni miejskiej i uniknięcie konfliktów z sąsiadami. Co jednak istotne, lokalne regulacje gminne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi, jeśli chodzi o odległość fotowoltaiki od granicy działki. Ważna jest również opinia sąsiadów, analiza charakterystyki terenu oraz rozmiaru i typu planowanej instalacji.

Odległość paneli fotowoltaicznych od granicy działki a praktyka

Odległość instalacji fotowoltaicznej od granicy działki jest określona przez lokalne przepisy, a w sytuacji braku jednoznacznych wytycznych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Warto jednak przed montażem fotowoltaiki skonsultować się z firmą, która będzie realizować całe przedsięwzięcie. Osoby, które na co dzień zajmują się projektowaniem i montażem instalacji PV dysponują aktualną wiedzą na temat obowiązujących przepisów prawnych. W praktyce jednak zalecany dystans od granicy posesji do instalacji fotowoltaicznej powinien wynosić około 4 metry.

Jak daleko od domu montować fotowoltaikę na gruncie?

Zasady dotyczące minimalnej odległości instalacji fotowoltaicznej od domu nie są jednoznacznie ustalone, co pozwala na montaż systemu między innymi na dachu budynku. W sytuacjach, gdy dach nie nadaje się do montażu instalacji PV, ważne jest, aby system znajdował się w odpowiedniej odległości od falownika, dzięki czemu możliwe będzie zminimalizowanie strat energii. Z reguły odległość fotowoltaiki od domu nie powinna przekraczać 10 metrów jeśli zdecydujemy się na montaż falownika w budynku i wykonanie trasy kablowej po stronie DC — stałoprądowej. Jeśli odległość znacznie przekracza 10 metrów odległości od budynku powinniśmy zdecydować się na trasę kablową po stronie AC — zmiennoprądową pozostawiając falownik w miejscu montażu paneli fotowoltaicznych. Takie działanie pozwoli na efektywniejsze przekazywanie energii z instalacji fotowoltaicznej do budynku. Ważnym aspektem przy planowaniu trasy kablowej zarówno po stronie DC jak i AC jest dobór odpowiedniego przekroju przewodów aby zminimalizować straty generowanej mocy. Ważne jest aby firma wykonująca instalacje dokonała odpowiednich obliczeń, które biorą pod uwagę długość trasy kablowej, maksymalny prąd jaki będzie mógł płynąć przez przewód, metal z jakiego wykonany jest przewód (Cu lub Al).

Jakie pozostałe regulacje obowiązują montaż fotowoltaiki?

Przed przystąpieniem do montażu paneli fotowoltaicznych jeśli moc instalacji przekroczy 50 kWp należy zgłosić planowe prace do odpowiednich organów administracyjnych, czyli urzędu gminy lub starostwa powiatowego. W niektórych przypadkach może być również wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. Przed rozpoczęciem montażu paneli fotowoltaicznych warto skonsultować się z lokalnymi władzami oraz specjalistami z dziedziny energetyki słonecznej. Dzięki temu można uzyskać pewność, że instalacja PV zbędzie zgodna z aktualnymi normami prawnymi oraz nie będzie ona problemem dla innych mieszkańców. Wspierając rozwój OZE można przyczynić się do ochrony środowiska. Ponadto jest to szansa na wygenerowanie korzyści finansowych, które będą wynikać z produkcji własnej energii elektrycznej.

Comments are closed.