Jak uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki 2024?

Jak uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki 2024?

Odnawialne źródła energii stają się coraz popularniejszym rozwiązaniem pozwalającym na obniżenie rachunków za energię elektryczną oraz wspieranie ochrony środowiska. Wzrost zainteresowania fotowoltaiką jest widoczny praktycznie co roku, a nowoczesne systemy PV zasilają obecnie tysiące gospodarstw domowych, rolnych oraz firm w Polsce. Rozwój rynku jest wspomagany przez różnego rodzaju programy rządowe, dzięki którym można otrzymać dofinansowanie fotowoltaiki. Jest to zachęta do inwestowania w instalacje fotowoltaiczne. W 2024 roku przyszli właściciele systemów PV mogą skorzystać z nowych dotacji, które pozwalają na zmniejszenie kosztów całego przedsięwzięcia. Z jakich programów można otrzymać dotacje? Jakie warunki należy spełnić? Ile środków finansowych można otrzymać? 

Przeczytaj także:

Dofinansowania do fotowoltaiki w 2024 roku

Odnawialne źródła energii stanowią najlepszą alternatywę dla tradycyjnych elektrowni węglowych. Mają one potencjał do ich zastąpienia i to w najbliższych kilkunastu latach. Unia Europejska, jako lider w dziedzinie redukcji emisji spalin i ochrony klimatu, aktywnie wspiera transformację energetyczną swoich państw członkowskich. Polska podejmuje aktywne działania na rzecz zwiększenia udziału OZE w krajowym miksie energetycznym. Projekty takie jak ulgi podatkowe, dofinansowania czy preferencyjne pożyczki, finansowane zarówno z budżetu UE, jak i środków krajowych, zachęcają do inwestowania w zieloną energię. Dzięki tym wsparciom początkowy koszt przedsięwzięcia może zostać znacząco obniżony, co z kolei pozwoli skrócić okres zwrotu z inwestycji. 

W roku 2024 Polska otrzyma pokaźne wsparcie finansowe z Krajowego Planu Odbudowy. Po zmianach w budżecie UE Polska otrzyma aż 59,82 mld euro, w tym 34,5 mld euro w formie pożyczek oraz 25,3 mld euro jako dotacje. Środki mają być wykorzystane nie tylko na rozwój nowych technologii energetycznych i poprawę efektywności energetycznej domów, ale również na przyspieszenie realizacji projektów związanych z OZE, inteligentnymi sieciami energetycznymi oraz infrastrukturą przesyłową.

Dofinansowanie fotowoltaiki w ramach programu Czyste Powietrze

Program “Czyste Powietrze” jest ogólnopolską inicjatywą dopłat, która umożliwia właścicielom lub współwłaścicielom jednorodzinnych budynków mieszkalnych wymianę starych źródeł ciepła na nowoczesne rozwiązania oraz przeprowadzenie termomodernizacji. Od 3 stycznia 2023 roku, dzięki wsparciu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uczestnicy programu mogą liczyć na dofinansowanie w różnej wysokości, w zależności od poziomu wsparcia:

  • podstawowy poziom do 66 000 zł,
  • podwyższony poziom do 99 000 zł,
  • poziom najwyższy do 135 000 zł.

Program w szczególności promuje wymianę nieefektywnych pieców węglowych na nowoczesne źródła ciepła, takie jak pompy ciepła, które spełniają najwyższe normy efektywności energetycznej.

Dodatkowo program oferuje wsparcie dla osób decydujących się na instalację systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii, jak np. fotowoltaika. W przypadku wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe na bardziej ekologiczne rozwiązania możliwe jest uzyskanie dofinansowania na zakup i montaż pomp ciepła i fotowoltaiki, z maksymalnym wsparciem sięgającym 33 500 zł. Co więcej, program “Czyste Powietrze” umożliwia również finansowanie do 50% kosztów montażu instalacji fotowoltaicznej, z maksymalną dotacją wynoszącą 6 000 zł dla systemów o mocy 2-10 kWp.

Tego typu inwestycje są korzystne nie tylko z ekonomicznego punktu widzenia, dzięki możliwości znacznego zmniejszenia kosztów eksploatacji, ale również przyczyniają się do ochrony środowiska poprzez redukcję emisji szkodliwych substancji. Pompy ciepła i systemy fotowoltaiczne idealnie się uzupełniają, ponieważ tworzą efektywne systemy do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej z odnawialnych źródeł, co może prowadzić do zminimalizowania kosztów za media prawie do zera.

Program Czyste Powietrze Plus

Program Czyste Powietrze Plus został opracowany specjalnie dla osób, które nie korzystały wcześniej z dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze. Skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy planują wymianę pieca i ocieplenie swoich budynków. W ramach tego programu przewidziane są maksymalne kwoty dofinansowania 47 000 zł oraz do 79 000 zł. Z kolei na samą fotowoltaikę można otrzymać 9 000 zł. Jedną z istotnych zalet programu jest możliwość otrzymania wypłaty pierwszej transzy środków jeszcze przed rozpoczęciem prac, ale jest to uzależnione od spełnienia określonych kryteriów dochodowych. Umożliwia to lepszą organizację finansowania inwestycji. Kwalifikacja do wsparcia finansowego zależy od poziomu dochodów, przy czym program określa progi dochodowe dla gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych.

Prawdopodobnie, nowa edycja programu Czyste Powietrze Plus wystartuje 15 lipca 2024 roku.

Dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd

Program dofinansowujący instalacje fotowoltaiczne został uruchomiony z myślą o zwiększeniu udziału fotowoltaiki w produkcji energii elektrycznej na terenie Polski. Atrakcyjne warunki finansowania znacząco przyczyniły się do rozwoju odnawialnych źródeł energii w kraju. Czwarta edycja tego programu, która rozpoczęła się 15 kwietnia 2022 roku, wprowadziła istotne zmiany w zasadach wynikające z nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Wsparcie zostało rozszerzone i objęło nie tylko instalacje fotowoltaiczne, ale również magazyny energii, systemy do zarządzania energią w domu oraz magazyny ciepła. Dodatkowo piąta edycja programu poszerzona została o możliwość uzyskania dofinansowania na pompy ciepła i kolektory słoneczne. Wybór instalacji fotowoltaicznej w połączeniu z magazynem energii i systemem zarządzania energią gospodarstwa domowego (HEMS) umożliwiał uzyskanie do 26 000 zł dofinansowania, zaś dodatkowa inwestycja w pompę ciepła zwiększała maksymalną kwotę wsparcia do 45 400 zł. Piąta edycja programu Mój Prąd rozpoczęła się 22 kwietnia 2023 roku i miała trwać do 22 grudnia tego samego roku. Jednak ze względu na wyczerpanie się budżetu zakończyła się tydzień wcześniej, czyli 14 grudnia.

W związku z zakończeniem programu Mój Prąd 5.0 dofinansowującego instalacje fotowoltaiczne, na oficjalnej stronie projektu pojawiły się informacje o planowanym uruchomieniu kolejnej, szóstej edycji naboru wniosków. Na obecnym etapie nie są znane dokładne szczegóły dotyczące kształtu nowej odsłony programu, jednak przewiduje się, że zakres wsparcia pozostanie zbliżony do oferty z piątej edycji, z możliwością wprowadzenia zmian w wysokościach dostępnych dotacji.

Dotacje na instalacje fotowoltaiczne w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Wprowadzenie ulgi termomodernizacyjnej, które nastąpiło 1 stycznia 2019 roku, umożliwiło uprawnionym podatnikom odliczanie od podatku dochodowego kosztów związanych z termomodernizacją obiektów, w tym również inwestycji w instalacje fotowoltaiczne. Przepisy dotyczą osób fizycznych opłacających podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) i oferuje im możliwość zmniejszenia obciążeń podatkowych poprzez odliczenie wydatków poniesionych na poprawę efektywności energetycznej ich nieruchomości.

Limit odliczenia od podatku dla jednego podatnika wynosi maksymalnie 53 000 zł, niezależnie od liczby przeprowadzonych przedsięwzięć termomodernizacyjnych. W przypadku nieruchomości posiadających wielu współwłaścicieli, każdy z nich ma prawo do oddzielnego odliczenia kosztów, które poniósł, co może dodatkowo zwiększyć łączną kwotę odliczeń dla danej nieruchomości. Możliwość korzystania z ulgi rozłożona jest na okres 6 lat. Dzięki temu płatnicy mogą stopniowo odliczać koszty aż do momentu wykorzystania pełnej przysługującej kwoty. Stanowi to zachętę do inwestowania w rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną budynków, w tym w instalacje fotowoltaiczne.

Ciepłe mieszkanie – dopłata do paneli fotowoltaicznych w blokach mieszkalnych

Rozpoczęcie naboru wniosków dla gmin od 29 września 2023 roku do drugiej edycji programu Ciepłe Mieszkanie to kolejny krok w kierunku wspierania termomodernizacji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Program, który został opracowany z myślą o właścicielach lokali mieszkalnych chcących zrealizować prace termomodernizacyjne, dysponuje budżetem w wysokości 1,75 mld zł. Okres w którym można kwalifikować koszty związane z realizacją prac został wyznaczony do końca 2025 roku. Program Ciepłe mieszkanie podkreśla zaangażowanie w poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych oraz wspiera działania mające na celu redukcję zapotrzebowania na energię, przyczyniając się do oszczędności dla mieszkańców oraz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko.

Dotacje na fotowoltaikę dla rolników

W 2024 roku rolnicy będą mogli dalej korzystać z możliwości dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne, dzięki uldze inwestycyjnej. Jest to forma wsparcia skierowana do właścicieli gospodarstw rolnych, którzy zdecydowali się na zakup fotowoltaiki z własnych środków finansowych. Dzięki temu mogą oni odliczać od podatku rolnego 25% poniesionych kosztów inwestycji, przez okres 15 lat. Dodatkowo niewykorzystana część ulgi może być przekazana następcom prawnym podatnika.

Przykładowo, rolnik, który zainwestował w instalację fotowoltaiczną kwotę 60 000 zł, ma prawo do odliczenia od podatku rolnego kwoty 15 000 zł. Możliwość rozłożenia odliczenia na 15 lat pozwala na zmniejszenie rocznej kwoty podatku rolnego o 1000 zł. Jeśli rolnik posiada większe gospodarstwo, gdzie wysokość podatku jest wyższa, całkowita kwota ulgi może zostać odliczona w krótszym czasie.

Energia Plus – dofinansowania dla firm

Program Energia Plus został opracowany z myślą o zminimalizowaniu wpływu działalności przedsiębiorstw na środowisko naturalne oraz poprawie jakości powietrza. Przedsiębiorcy, decydujący się na uczestnictwo w programie, mają możliwość ubiegania się o dofinansowania szeregu inwestycji w odnawialne źródła energii. Wsparcie obejmuje nie tylko instalacje fotowoltaiczne, ale również pompy ciepła, turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne oraz małe elektrownie wodne. Program oferuje także możliwość uzyskania dofinansowania budowy magazynu energii, pod warunkiem jego integracji z nowo realizowanym projektem źródła energii. 

Programy regionalne — dofinansowanie na fotowoltaikę w 2024

W wielu regionach Polski istnieje możliwość uzyskania dopłaty do fotowoltaiki z gminy. Warunki przyznawania takich dopłat oraz ich wysokość mogą znacznie się różnić w zależności od regionu. Przed podjęciem decyzji o aplikowaniu o wsparcie finansowe należy dokładnie  się zapoznać ze szczegółami programu, ponieważ kryteria kwalifikacji do dotacji często określone są w sposób restrykcyjny, a proces aplikacyjny bywa złożony. Ważnym aspektem, na który należy zwrócić uwagę, jest czas potrzebny na rozpatrzenie wniosków. Z reguły zajmuje to dużo czasu. Dlatego też kandydaci na beneficjentów powinni przygotować się na możliwe opóźnienia w otrzymaniu wsparcia.

Dlaczego warto zdecydować się na zakup fotowoltaiki?

Panele fotowoltaiczne umożliwiają wykorzystanie energii słonecznej do produkcji prądu, co przekłada się na generowanie oszczędności na rachunkach za energię elektryczną oraz zwiększenie niezależności od wzrostów cen energii. Przewidywana żywotność takich instalacji wynosi około 30 lat. Dzięki temu można korzystać z długoterminowych oszczędności oraz stabilizacji kosztów związanych z zużyciem prądu w gospodarstwie domowym. Ponadto wykorzystywanie energii słonecznej, jako źródła czystej i odnawialnej energii, wpływa pozytywnie na środowisko naturalne, ponieważ redukuje emisję szkodliwych substancji i przyczyniając się do walki z globalnym ociepleniem.

Dofinansowania zakup i montaż samej fotowoltaiki są elementem polityki energetycznej, która ma na celu promowanie odnawialnych źródeł energii i stanowić zachętę dla osób prywatnych oraz przedsiębiorstw do inwestowania w zieloną energię. Programy dofinansowań znacznie zmniejszają koszty inwestycyjne i sprawiają, że fotowoltaika staje się bardziej dostępna. Zwiększenie udziału energii produkowanej z odnawialnych źródeł przyczynia się do redukcji negatywnego wpływu na środowisko innych metod produkcji prądu. Tym samym ograniczane są efekty zmian klimatycznych i liczba ekstremalnych zjawisk pogodowych. Inwestycje w takie technologie, jak fotowoltaika czy pompy ciepła, nie tylko przynoszą korzyści finansowe inwestorom, ale również sprzyjają budowaniu lepszej przyszłości dla kolejnych pokoleń.

Comments are closed.