Net-Metering – Magazyn Twojej energii w sieci elektroenergetycznej

Od 1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie rozdział 4 ustawy o OZE z 2015 roku wraz z tym rozdziałem dla prosumentów otworzą się dwa systemy wsparcia prosumenckich elektrowni słonecznych, jednym z nich będzie Net-Metering netto czyli półroczne bilansowanie zmagazynowanych nadwyżek energii pochodzącej z naszego dachu.

Jak będzie działał Net-Metering?
Załóżmy, że w pierwszym półroczu (styczeń-czerwiec) nasz dom zużyje 1500 kWh, natomiast nasza elektrownia słoneczna wyprodukuje 1500 kWh. Ze względu na przypadającą na godziny dzienne produkcję prądu z baterii słonecznych  nasz dom zużyje z tej puli zaledwie 500 kWh a do sieci trafi 1000 kWh. Jak dotychczas w każdym miesiącu będziemy płacić rachunek prognozowany za łącznie 1500 kWh. Na rachunku w czerwcu otrzymamy rozliczenie prognoz gdzie pobrane 1500 kWh będzie pomniejszone o nie pobrane dzięki własnej produkcji 500 kWh a pozostałe 1000 kWh zostanie rozliczone netto czyli zapłacimy tylko opłatę za dystrybucję swojego prądu do siebie.

Jak to wygląda w liczbach?
Przed instalacją własnej elektrowni słonecznej za energię płacimy 1500 kWh x 0,65 gr. co daje sumę: 975 PLN brutto. Po instalacji elektrowni słonecznej nasze rachunki zmniejszą się do 500 kWh x 0,65 gr. co daje oszczędność równą: 325 PLN brutto. Z uwagi na fakt, iż bilansowanie będzie netto tj. bez kosztów ponoszonych na dystrybucję oddane do sieci 1000 kWh da nam kolejną oszczędność w kwocie 393,60 PLN brutto.

Razem nasze oszczędności wyniosą 718,60 PLN brutto, o taką kwotę zmniejszą się nasze półroczne rachunki. Za pół roku pobieranej energii z sieci  po instalacji własnej elektrowni słonecznej, fotowoltaicznej zapłacimy 256,40 PLN vs 975 PLN przed instalacją systemu PV.

Zapraszamy do budowy własnej niezależności energetycznej wspólnie z Sun Eko Energy.