punkt_krytyczny_film

Punkt Krytyczny – zmiany w energetyce

Postanowiliśmy zwrócić Państwa uwagę na niezwykle ważny z punktu widzenia ludzkości temat jakim są zmiany zachodzące w klimacie ziemi. Jak bardzo każda nawet najmniejsza cząstka systemu energetycznego oparta na OZE (mikro instalacja fotowoltaiczna, mała elektrownia wiatrowa) może wpłynąć nie tylko na zasobność portfela inwestora ale głównie na klimat jaki pozostawimy naszym dzieciom. Film przygotowany przez WWF porusza prawie każdy element tego złożonego mechanizmu jakim jest produkcja i dostarczenie do naszych domów i miast energii elektrycznej bez której nie możemy sobie wyobrazić poziomu życia w XXI wieku. W filmie autorzy zwracają uwagę, że w Polsce kolejne rządy nie dały jasnego wskazania w postaci wsparcia finansowego dla rozwoju energii odnawialnych. Naszym zdaniem może nie idealny system opustów cenowych i bilansowania nadwyżek energii jaki wprowadzono w lipcu 2016 roku jest pozytywnym krokiem rządzących w kierunku wsparcia nieuniknionych zmian gdzie jednym będzie wyważony mix pomiędzy energią konwencjonalną a energią odnawialną.

W tym miejscu chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim naszym dotychczasowym klientom za przyłączenie się do tych zmian. Za to, że zobaczyliście sens tych zmian i korzystacie z energii słonecznej w postaci małych elektrowni słonecznych na waszych domach i firmach.

Naszym skromnym zdaniem pierwszy krok jaki uczyniły obecne polskie władze będzie kontynuowany ponieważ jak zauważają autorzy filmu rządzącym nie wypada mówić głośno o likwidacji górnictwa, które w Polsce przez 100 lat było źródłem utrzymania wielu rodzin i całych społeczności. Oczywiście węgiel powinien być wydobywany jednak jego zastosowań jest wiele niżeli tylko spalanie go w domowych kotłach.   

Zapraszamy na FILM:

Comments are closed.