background3

Finansowanie budowy elektrowni słonecznej

Dofinansowania OZE informacje ogólne

Inwestujący w technologie fotowoltaiczne mogą Państwo skorzystać z wielu możliwości dofinansowania, ponieważ ochrona środowiska i wykorzystywanie odnawialnych zasobów energii (OZE) jest obecnie jednym z głównych celów polityki horyzontalnej UE (zrównoważony rozwój). Beneficjanci mogą otrzymać wsparcie finansowe w ramach funduszy ze środków Unii Europejskiej i nisko oprocentowanych kredytów. Mogą również starać się o środki ze specjalnie powołanych w tym celu instytucji państwowych. W zależności od potrzeb nasi pracownicy doradzają w wyborze odpowiedniego wsparcia, a profesjonalizm i kompleksowość usług zapewniają naszym Klientom bezpieczeństwo i zwrot z inwestycji w szybkim czasie.

Przykładem projektu podlegającego dofinansowaniu jest m.in. zakup wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych.

Do najpopularniejszych źródeł finansowania należą:

 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ)
 • Regionalne Programy Operacyjne (RPO), oddzielny program dla każdego województwa w Polsce dedykowane ochronie środowiska, oraz pośrednio w RPO osie poświęcone rozwojowi przedsiębiorczości.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
 • Pośrednio także Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG),
 • Pośrednio Lokalne Grupy Działania (LGD) oraz Lokalne Grupy Rybackie (LGR) w zależności od realizowanej strategii w poszczególnych częściach kraju.
 • Programy Wdrażane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 7. Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).
 • Kredyty oferowane przez banki m.in. Bank Ochrony Środowiska oraz inne placówki

Dokumenty potrzebne do realizacji instalacji fotowoltaicznej poniżej i powyżej 40 kWp

Dokumentami wymaganymi w procesie starania się o środki unijne dla instalacji OZE o mocy powyżej 40 kWp są m.in.:

 • dokumenty wymagane przez poszczególne Instytucje Pośredniczące (jako załączniki do wniosku) wdrażające fundusze unijne np. biznes plan, dokumenty dotyczące procedury środowiskowej, umowy partnerskie, dokumenty potwierdzające zakres rzeczowy inwestycji, oferty, kosztorys,
 • projekt budowlany z uzgodnieniami,
 • prawomocne pozwolenie na budowę,
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
 • koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE,
 • warunki przyłączenia uzyskane od zakładu energetycznego

W przypadku większych instalacji powyżej 40kWp procedura jest dość długotrwała i w momencie ogłoszenia naboru może być za późno na jej procedowanie.

Dokumentami wymaganymi w procesie starania się o środki unijne dla instalacji OZE o mocy poniżej 40 kWp są m.in.:
dokumenty wymagane przez poszczególne Instytucje Pośredniczące (jako załączniki do wniosku) wdrażające fundusze unijne  np. biznes plan, dokumenty dotyczące procedury środowiskowej, umowy partnerskie, dokumenty potwierdzające zakres rzeczowy inwestycji, oferty, kosztorys.

Możliwości finansowania jest wiele skontaktuj się z nami, to nic nie kosztuje. Możesz również przeczytać zakładkę DOTACJE na naszej stronie www.

Comments are closed.