polska-ile-energii-uzyskam

Polska – ile energii uzyskam?

Zacznijmy od dany dotyczących naszej gwiazdy. Słońce jest gwiazdą oraz najjaśniejszym punktem na naszym niebie. W każdej sekundzie gwiazda wysyła w przestrzeń kosmiczną 3,86*1033 energii promienistej. W tym samym czasie masa naszej gwiazdy zmniejsza się o 4 miliony ton. Czy zatem paliwo do naszych elektrowni fotowoltaicznych szybko się skończy? NIE – od czasu powstania naszego układu 4,5 miliarda lat temu, masa słońca zmniejszyła się o zaledwie 0,02%. Zjawiska występujące na najbliższej nam gwieździe trwają nieprzestanie od paru miliardów lat, ten proces się nie zakończy dopóki zachodzące tam zjawisko termojądrowe nie wyczerpie paliwa jakim jest wodór z którego w 75% składa się słońce.

Co godzinę słońce przesyła na ziemię energię cieplną równą spalaniu 21 mld ton węgla

Zatem ile energii słońca dociera do Polski?

European Photovoltaic Idustry Association – EPIA, ocenia potencjał Fotowoltaiki w Polsce na 1 600 000 kilowatogodzin do końca 2016 roku. Roczna gęstość promieniowania słonecznego w Polsce wacha się pomiędzy 900 a 1200 kWh/1m2 panelu fotowoltaicznego. Najlepsze warunki występują w województwie lubelskim oraz w centralnej Polsce do 1200 kWh/1m2. Na śląsku możemy oczekiwać wartości uśrednionej pomiędzy 1000-1100 kWh/1m2, najniższy wskaźnik odnotujemy w województwach położonych w północnej części naszego kraju, możliwa do pozyskania energia to 900 kWh/1m2.

Ile energii słonecznej trafia na panel fotowoltaiczny?

Okazuje się, że najwięcej energii słonecznej – co nie jest rzecz jasna odkrywcze – dociera na nasz kolektor fotowoltaiczny w maju, czerwcu i lipcu, odpowiednio: 23 kWh, 22,3 kWh i 23,6 kWh. Najmniej z kolei w grudniu – 5,2 kWh (dane dotyczą produkcji energii przez 1 miesiąc z baterii słonecznej o powierzchni = 1m2). Najmniejsza instalacja elektrowni słonecznej oferowana przez Sun Eko Energy to 1000 wat pik (1 kilowat). Z danych obliczonych za pomocą podstawowego kalkulatora udostępnionego przez Unię Europejską wynika, że taka instalacja rocznie jest w stanie wyprodukować 1340 kWh (lokalizacja Bielsko-Biała). 1340 kWh zapewni dwu osobowej rodzinie ponad 50% zapotrzebowania na energię elektryczną.

Dokonaj własnych wyliczeń:

Comments are closed.