Kontrole fotowoltaiki - po co i dlaczego?

Kontrole fotowoltaiki – po co i dlaczego?

Coraz częściej obserwuje się, że właściciele instalacji fotowoltaicznych ingerują w ustawienia swoich systemów PV, w tym między innymi falowników. Zjawisko to nasila się w okresie letnim, gdy wysokie napięcie w sieci może prowadzić do przerw w pracy instalacji, co skutkuje utratą uzysków dla prosumentów. Niektórzy właściciele podejmują ryzykowne i niezgodne z prawem działania, takie jak podnoszenie maksymalnych parametrów napięcia inwerterów czy zwiększanie zainstalowanej mocy bez odpowiedniego zgłoszenia do Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Takie zmiany są nie tylko niebezpieczne i nieodpowiedzialne, ale również nielegalne i mogą pogorszyć istniejące już problemy, zamiast je rozwiązywać. Między innymi z tego względu wdrożone zostały kontrole instalacji fotowoltaicznych.

Przeczytaj także:

Co wywołało kontrole fotowoltaiki?

Tauron, jeden z głównych koncernów energetycznych w Polsce, który przyłączył do sieci ponad 400 tysięcy systemów fotowoltaicznych, ogłosił wprowadzenie kontroli. Spółka zidentyfikowała bardzo wysoką liczbę nadużyć wśród właścicieli instalacji fotowoltaicznych. Szczególnie na terenie Gliwic stwierdzono aż 1,6 tysiąca przypadków przekroczenia zadeklarowanej mocy instalacji oraz ponad 1,5 tysiąca błędnych ustawień inwerterów. Z tego względu firma zainicjowała ogólnokrajowy projekt kontroli instalacji fotowoltaicznych, który ma na celu identyfikację i eliminację nieprawidłowości w działaniu systemów PV.

Dlaczego prosumenci decydują się zmiany w ustawieniach swoich mikroinstalacji?

Właściciele mikroinstalacji często ingerują w ustawienia swoich systemów, zwłaszcza podczas okresów z wysokim nasłonecznieniem, które prowadzi do zwiększonej produkcji energii elektrycznej przez fotowoltaikę. Aż 80% tej energii, jak podaje Tauron, jest oddawana do sieci, co powoduje wzrost napięcia. Gdy napięcie przekroczy 253V dla wartości 230V lub 440V dla wartości 400V, falownik, po 10 minutach pracy przy takim napięciu, wyłączy się ze względów bezpieczeństwa i dojdzie do zatrzymania pracy fotowoltaiki. Niektórzy właściciele, starając się zapobiec tym przerwom, decydują się na modyfikację ustawień inwertera i zwiększenie dopuszczonego normą PN maksymalnego napięcia pracy. Może to mieć negatywny wpływ na stabilność sieci, urządzenia domowe sąsiadów oraz własne sprzęty, takie jak pralki czy lodówki, które mogą ulec szybszemu zużyciu.

W niektórych przypadkach prosumenci, dążąc do maksymalnego wykorzystania sprzyjającej pogody, decydują się na wprowadzanie do sieci większych ilości energii niż wynika to z umowy z operatorem sieci. Przykładem takiej sytuacji jest klient Taurona, który, mając mikroinstalację o mocy umownej 48 kW, dostarczał do sieci około 10 razy więcej energii. Takie działania są niezgodne z prawem i stanowią bezpośrednie zagrożenie dla innych instalacji fotowoltaicznych w okolicy. Zwiększona produkcja energii w jednej instalacji może bowiem prowadzić do utraty zasilania w okolicznych systemach PV.

Co grozi prosumentom, którzy łamią prawo?

Tauron przeprowadzi badania instalacji fotowoltaicznych swoich klientów pod względem trzech aspektów – przekroczenia zainstalowanej mocy, przekroczenia napięcia przy generowaniu energii elektrycznej oraz wprowadzania energii do sieci bez odpowiedniej umowy. Po zdalnym sprawdzeniu systemów fotowoltaicznych Tauron Dystrybucja podejmie kroki wobec gospodarstw domowych, w których stwierdzono nieprawidłowości, wysyłając do nich pisma z instrukcjami dotyczącymi sposobów na rozwiązanie wykrytych problemów. W przypadku braku reakcji na wezwania firma przystąpi do fizycznej kontroli instalacji. O wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach zostanie również poinformowany Urząd Regulacji Energetyki (URE).

Masz fotowoltaikę od Sun Eko Energy? Nie masz się czego obawiać!

Nasze instalacje fotowoltaiczne są wykonywane zgodnie z prawem i obowiązującymi przepisami. Jeśli więc nie dokonywałeś samodzielnych modyfikacji w systemie od czasu montażu PV, to nie masz się czego obawiać. Prosumenci korzystający z ustawień napięcia wprowadzonych do ich falowników przez firmę Sun Eko Energy również mogą czuć się bezpiecznie, ponieważ jest to w pełni zgodne z przepisami. Pamiętaj, nigdy nie modyfikuj ustawień swojej instalacji na własną rękę, może to skutkować konsekwencjami prawnymi, ale w pierwszej kolejności szybciej zużyją się Twoje urządzenia domowe.

Comments are closed.