Od kiedy będzie obowiązkowa fotowoltaika?

Od kiedy będzie obowiązkowa fotowoltaika?

Parlament Europejski przegłosował tak zwaną dyrektywę budynkową. Jej głównym założeniem jest to, że od 2028 roku wszystkie nowe budynki, które powstaną w Unii Europejskiej będą miały być zeroemisyjne. Ma to mieć wpływ na ograniczenie zużycia energii elektrycznej i tym samym redukcję emisji gazów cieplarnianych. To także krok w stronę większej niezależności energetycznej krajów Unii Europejskiej. Jakie są jeszcze założenia dyrektywy budynkowej? 

Przeczytaj także: 

Jaki jest cel nowych przepisów?

Nowe przepisy mają na celu zwiększenie zrównoważonego rozwoju oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych w sektorze budownictwa. Wprowadzenie obowiązku montowania paneli fotowoltaicznych na wszystkich nowo budowanych obiektach ma na celu zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł i zmniejszenie uzależnienia od paliw kopalnych.

Dodatkowo zakaz dotowania zakupów kotłów gazowych i węglowych ma zmotywować zarówno indywidualnych inwestorów, jak i deweloperów do wybierania rozwiązań bardziej ekologicznych, takich jak pompy ciepła. Całkowite odejście od paliw kopalnych w nowych oraz remontowanych budynkach jest kluczowym krokiem w dążeniu do znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych. Plan zakłada, że cel uda się osiągnąć przez Unię Europejską do 2040 roku.

Obowiązkowa fotowoltaika — jakie są założenia dyrektywy budynkowej?

Zmiany dotyczące budynków wprowadzone przez nowelizację dyrektywy budynkowej Parlamentu Europejskiego z 12 marca 2024 r. obejmują kilka istotnych regulacji. Wprowadzenie zero emisyjności dla nowych budynków mieszkalnych będzie zrealizowane od 2030 roku, natomiast obowiązkowe instalacje fotowoltaiczne na nowych budynkach mieszkalnych zaczną obowiązywać od 2029 roku.

Od 2025 roku nie będzie już dofinansowania dla kotłów na gaz i paliwa stałe, co ma na celu przyspieszenie przejścia na bardziej ekologiczne źródła energii, takie jak pompy ciepła. Dodatkowo szczegółowy harmonogram dotyczący montażu fotowoltaiki zakłada, że od 2026 roku nowe budynki publiczne i komercyjne o powierzchni większej niż 250 mkw. będą musiały być wyposażone w panele słoneczne.

Z kolei od 2027 roku obowiązek ten obejmie również istniejące budynki komercyjne i publiczne o powierzchni przekraczającej 500 mkw., które będą modernizowane. Wszystkie istniejące budynki publiczne o powierzchni większej niż 250 mkw. będą musiały być wyposażone w fotowoltaikę do 2030 roku. Regulacje te wprowadzają także wymogi dotyczące poprawy efektywności energetycznej budynków, zarówno przy ich sprzedaży, jak i w przypadku gruntownych remontów lub podpisywania nowych umów najmu.

Fotowoltaika będzie obowiązkowa, ale czy dla wszystkich?

Nowe przepisy wprowadzają wyjątki dla określonych typów obiektów. Zabudowa zabytkowa oraz budynki o szczególnych wartościach architektonicznych lub historycznych zostały wyłączone z obowiązku stosowania tych regulacji. Podobne wyjątki dotyczą budynków technicznych, budynków tymczasowych oraz miejsc kultu religijnego.

Państwa członkowskie mają również możliwość zwolnienia z nowych przepisów budynków socjalnych, jeżeli remont tych obiektów miałby skutkować podwyżkami czynszu, które nie byłyby równoważone przez oszczędności energii. Nowelizacja dyrektywy sprawia, że montaż fotowoltaiki na budynkach będzie obowiązkowy tylko w przypadkach, gdy będzie to ekonomicznie uzasadnione i technicznie możliwe. Ustawa nie wymaga montażu paneli solarnych na wszystkich istniejących budynkach mieszkalnych.

Czy będzie wsparcie dla modernizacji budynków i zakupu oraz montażu instalacji fotowoltaicznych?

Zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego, państwa członkowskie powinny zapewnić swoim obywatelom wszechstronne wsparcie finansowe, które obejmie zarówno modernizację budynków, jak i instalacje odnawialnych źródeł energii. Można więc spodziewać się, że przyczyni się to do uruchomienia kolejnych programów dotacyjnych na fotowoltaikę i pompy ciepła, jak również na inicjatywy mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków.

Nowe budynki będą bezkosztowe?

Budynki zero energetyczne, które mają powstawać od 2028 roku, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz energii odnawialnej, będą w stanie wygenerować tyle energii, ile w ciągu roku zużywają. Dzięki temu będą one generować oszczędności na rachunkach za prąd, ponieważ będą go same na własny użytek produkować, minimalizując tym samym koszty ich eksploatacji.

Oczywiście, takie budynki już powstają. Co istotne, zyskują one na wartości rynkowej, ponieważ zapewniają swoim właścicielom niższe koszty utrzymania oraz większą wygodę użytkowania. Przyczyniają się również do ochrony środowiska poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Budynki zero energetyczne charakteryzują się także lepszą izolacją termiczną i akustyczną, co przekłada się na większy komfort życia. Posiadanie własnych źródeł energii, takich jak panele fotowoltaiczne z magazynem energii, zwiększa niezależność energetyczną od wahań cen na rynku energii. Ponadto są one niezależne od sieci energetycznej, więc ewentualne awarie nie będą wpływały na to komfort życia.

Panele fotowoltaiczne w Polsce będą obowiązkowe. Czy jest się czego obawiać?

Nowe przepisy, choć mogą wydawać się restrykcyjne, mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu. Budynki efektywne energetycznie zapewniają niższe koszty utrzymania oraz większy komfort ich użytkowania.

Właściciele takich nieruchomości zyskują oszczędności i większą niezależność od awarii sieci energetycznych, cen energii oraz globalnych i krajowych zawirowań gospodarczo-politycznych. Wysokie koszty inwestycyjne, które często są przedmiotem obaw, mogą być znacznie zredukowane dzięki dostępnym programom dotacyjnym.

Na przykład, osoby o niskich dochodach mogą obecnie uzyskać pełne pokrycie kosztów kompleksowej termomodernizacji w ramach programu “Czyste Powietrze”. Tego rodzaju inicjatywy będą kontynuowane w kolejnych latach, aby ułatwić właścicielom przejście na energię odnawialną na korzystnych warunkach. W związku z takimi korzyściami, właściciele nieruchomości już teraz podejmują działania modernizacyjne. Widać na przykładzie rosnącej popularności fotowoltaiki i pomp ciepła. Trend ten jest dodatkowo wspierany przez programy dotacyjne, które napędzają zainteresowanie tymi technologiami.

Comments are closed.